Werken bij Woonservice

defheaderbrochures

Organisatie

Woonservice is een ambitieuze organisatie met een frisse blik op maatschappelijk ondernemerschap. Woonservice heeft circa 6.000 woningen verspreid over dorpen en kernen in Drenthe en Groningen. Hiermee is Woonservice een typische plattelandscorporatie.

 

Wonen en leefbaarheid zijn in de visie van Woonservice onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Woonservice staat voor goed en betaalbaar wonen, maar ziet het ook als haar taak een actieve rol te vervullen in het behoud en de revitalisering van een leefbare woonomgeving.

 

Met zo'n 60 enthousiaste collega's geven we dagelijks invulling aan deze visie op wonen en leefbaarheid.

 

Woonservice wil een betrouwbare organisatie en een aantrekkelijke werkgever zijn die in staat is hoogwaardig personeel te vinden, te binden en te boeien. Ons werk moet goed zijn en het werken bij Woonservice uitdagend. Onze organisatiestructuur is hierop afgestemd.

 

Naast structuur is ook de cultuur bepalend voor de resultaten en de sfeer binnen Woonservice. Ook daar werken we aan. Woonservice als organisatie groeit en professionaliseert. Ons HRM beleid groeit daarin mee, afgestemd op de organisatie en duidelijk en helder voor de medewerkers.

 

In onderstaand organogram vindt u de structuur van onze organisatie.

 

bijlagen:
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.