't Stroomdal

headerstroomdal

Beheerder

Bij de dagelijkse gang van zaken in 't Stroomdal speelt de beheerder een belangrijke rol. Aan bewoners die hulp nodig hebben, verleent hij kleine diensten. Als hij een probleem zelf niet voor u op kan lossen, wijst hij de weg naar instellingen en instanties die u wel kunnen helpen. De beheerder ziet het niet alleen als zijn taak om individuele bewoners zo nu en dan te helpen, maar ook om de sociale contacten te bevorderen. Daarom ondersteunt hij de bewonerscommissie en stimuleert hij burenhulp als dat nodig is. Dat hij ook zelf goede contacten met alle bewoners wil onderhouden, spreekt eigenlijk vanzelf.

De beheerder wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een aantal huishoudelijke medewerksters die in dienst zijn bij Zorggroep Drenthe.

Bewonerscommissie

Wie rondloopt door wooncentrum 't Stroomdal, merkt dat de bewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Behalve de beheerder let ook de bewonerscommissie erop dat die sfeer goed blijft. De leden van de commissie helpen bij het organiseren van allerlei gezamenlijke activiteiten, van kaartclubs tot toneelavonden. Ze zorgen er ook voor dat elke club en iedere activiteit de nodige tijd en ruimte krijgt in de recreatiezaal.

De bewonerscommissie van 't Stroomdal is door de bewoners zelf gekozen. Het is de officiële vertegenwoordiging van de bewoners. De taak van de bewonerscommissie is, te bevorderen dat alle bewoners zich veilig en op hun gemak voelen.

Naast de genoemde activiteiten organiseert de bewonerscommissie ook een aantal gezellige avonden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.