26 april 2017

Woonservice verlaagt huren

Vijftig procent van de huurders van Woonservice krijgt dit jaar geen huurverhoging en zo’n 600 huurders krijgen zelfs een huurverlaging. Dit als gevolg van het nieuwe huurprijsbeleid van Woonservice. De woningcorporatie grijpt het moment van de jaarlijkse huurverhoging aan om het nieuwe huurprijsbeleid door te voeren. Alle Drentse huurders van Woonservice ontvangen hierover deze week persoonlijk bericht.

Directeur – bestuurder Harro Eppinga: “Woonservice staat voor goed wonen tegen een betaalbare prijs. Wij zijn er voor mensen met een kleine portemonnee. Daar stemmen we de huurprijzen van onze woningen op af. Door investeringen in onze woningen zien we dat de kwaliteit en de prijs van onze woningen toeneemt. Aan de andere kant mogen wij in het kader van de wet passend toewijzen huurders alleen een woning toewijzen die past bij hun inkomen. Om te blijven zorgen voor voldoende betaalbare woningen, voor woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens, hebben wij ons huurprijsbeleid aangepast.”

Huren stapsgewijs gelijktrekken

Woonservice heeft voor iedere woning in haar Drentse werkgebied opnieuw vastgesteld welke huurprijs passend is, op basis van het type woning, de kwaliteit en de ligging. “Sommige woningen hebben een iets hogere prijs gekregen, andere woningen zijn goedkoper geworden. Het is gebruikelijk om deze nieuwe huurprijs pas te hanteren zodra er een nieuwe huurder in een woning komt. Bij Woonservice vinden we dat buren die een identieke woning huren, dezelfde prijs moeten betalen voor de woning. Daarom grijpen wij het moment van de jaarlijkse huurverhoging aan om de huurprijzen van gelijksoortige woningen al stapsgewijs gelijk te trekken.”

Zo’n 600 huurders betalen op dit moment meer voor hun woning dan de huurprijs die Woonservice nu passend vindt. Zij krijgen van Woonservice een huurverlaging. Deze huurverlaging is gemiddeld € 25,-. Vijftig procent van de huurders betaalt ongeveer de passende huurprijs, bij hen wordt de huurprijs bevroren. Circa 2.000 huurders betalen nu aanzienlijk minder dan de passende huurprijs. Zij krijgen een huurverhoging van 2,8%.

Stadskanaal

Met ingang van 1 januari 2017 is Woonservice gefuseerd met BCM Wonen in Stadskanaal. Harro Eppinga: “We zijn volop bezig om, in samenspraak met de huurdersvereniging, ook voor deze woningen te bepalen welke prijs wij passend vinden. Dit is een hele klus die we zorgvuldig willen uitvoeren. Daarom heeft Woonservice dit jaar de huurprijzen bevroren.” Eind juni ontvangen alle huurders in Stadskanaal hierover persoonlijk bericht.