20 juni 2017

Woonservice gaat bouwen in Westerbork

De gemeenteraad Midden-Drenthe heeft unaniem ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie van de vroegere basisschool “De Wegwijzer” in Westerbork. Woonservice wil op de locatie De Wegwijzer een appartementencomplex realiseren bestaande uit 28 appartementen voor senioren.

Woonservice richt zich met de invulling van deze locatie op de huisvesting van een in de komende jaren groeiende groep senioren, die zelfstandig blijft wonen, maar wel behoefte heeft aan een meer beschutte woonomgeving met zorg nabij. Voor dit laatste hebben de bewoners aan zorgcentrum ’t Derkshoes een goede buur. Het ’t Derkshoes gaat één van de appartementen huren voor het aanbieden van zorg en dienstverlening in het complex.

Leon Vries, manager Vastgoed Woonservice: “Wij zien dat er in Westerbork veel vraag is naar appartementen voor senioren en we verwachten dat deze vraag de komende jaren zal toenemen. Wij investeren fors in het uitbreiden van het aantal levensloopbestendige woningen in ons werkgebied. Juist in de voorzieningenkernen wil Woonservice ook investeren in voldoende aanbod in meer beschutte woonvormen, in de vorm van appartementen zoals de nieuwbouw van De Wegwijzer. Met het groen licht van de gemeenteraad kunnen we aan de slag voor de senioren in Westerbork.”