11 januari 2019

Woonservice en Actium nemen woningen over in Assen

Met ingang van 29 maart 2019 nemen Woonservice en woningcorporatie Actium 248 huurwoningen in Assen over van woningcorporatie Mooiland. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname. Woonservice neemt de Stroomflat over en 18 appartementen aan de Obrechtlaan. De Amstelflat en 24 eengezinswoningen aan de Brunelstraat zijn vanaf 29 maart in het bezit van Actium.  Voor Woonservice betekent dit een uitbreiding van 114 woningen in de gemeente Assen. De koopovereenkomst is woensdag 9 januari ondertekend door de drie bestuurders en in aanwezigheid van huurdersorganisaties MEVM, Stroomflat en Amstelflat.

Behoud voor de sociale huursector

Woningcorporatie Mooiland is actief in meer dan 100 gemeenten in Nederland. Mooiland kiest ervoor om zich te richten op hun kernregio Noordoost-Brabant en daarom een groot deel van haar bezit te verkopen. Mooiland heeft Woonservice en Actium benaderd over een mogelijke overname van een viertal wooncomplexen in de gemeente Assen. Beide corporaties hebben dit als kans opgepakt en zich gezamenlijk ingespannen om de woningen voor de sociale huursector te behouden.

In Assen is een aanzienlijke uitbreidingsbehoefte aan sociale huurwoningen. Actium en Woonservice zijn blij, dat door een goede samenwerking, de overname is gelukt. Bothilde Buma, directeur-bestuurder van Woonservice: “Wij willen graag een grotere bijdrage leveren aan de sociale huisvesting in Assen. Deze overname is een mooie stap.” Elles Dost, directeur-bestuurder van Actium: “Als wij deze woningen niet hadden gekocht, was de kans groot geweest dat ze naar de commerciële sector waren gegaan. Het behoud van deze woningen voor de sociale sector is van groot belang voor huurders en de stad Assen.”

Huurders zijn betrokken bij en geïnformeerd over de overname. Beide corporaties zullen binnenkort hun nieuwe huurders welkom heten.

 

 

De directeur-bestuurders van Mooiland, Woonservice en Actium na de ondertekening van de contracten
De directeur-bestuurders van Mooiland, Woonservice en Actium na de ondertekening van de contracten