Woonservice Buurtfonds: samen werken aan fijne wijken en buurten

18 december 2018

Woonservice Buurtfonds: samen werken aan fijne wijken en buurten

Een tuinbank voor het wooncomplex De Korenhof, nieuwe bankjes voor de speeltuin in Valthermond en nog 21 mooie initiatieven ontvingen in 2018 van het Woonservice Buurtfonds een bijdrage. In totaal gaat het om een bedrag van ruim € 10.000,-. Met het fonds ondersteunt Woonservice initiatieven van bewoners die bijdragen aan het creëren van een prettige buurt, waar het fijn wonen is.

Directeur – Bestuurder Bothilde Buma: “Woonservice is meer dan woningen. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de wijken en buurten van onze huurders. Onze wijken en buurten moeten veilig zijn en prettig om in te leven. We vinden het daarom belangrijk dat we goede dingen doen voor en met onze bewoners”.

Nieuwe bankjes speeltuin

Stichting Speeltuinvereniging Rondom60 uit Valthermond ontving € 1.000,- van het Woonservice Buurtfonds voor het vervangen van de houten bankjes in de speeltuin. Yvonne Lanting, penningmeester van Speeltuinvereniging Rondom60 in Valthermond: “Toen ik las over het Woonservice Buurtfonds dacht ik meteen: ‘Dat moeten we proberen’. Ik kwam zelf veel in de speeltuin toen mijn kinderen klein waren en weet hoe fijn het dan is om een bankje te hebben. Helaas zijn deze bankjes door vandalen vernield. Met het geld van het Woonservice Buurtfonds hebben we onze vaste reparateur opdracht gegeven om hardhouten bankjes te maken. Nu kunnen we weer jaren vooruit."

Woonservice Buurtfonds

Het Woonservice Buurtfonds is een leefbaarheidsfonds bestemd voor ideeën en initiatieven van bewoners in wijken en straten waar Woonservice woningen verhuurt.  Bewoners kunnen via de website van Woonservice een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Een commissie bestaande uit medewerkers beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. Hierbij wordt onder andere gekeken of het project een breed maatschappelijk karakter heeft of dat het bijdraagt aan een veiligere buurt.  En het project moet bij voorkeur een blijvend karakter hebben. Met het fonds wil Woonservice bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied.

Meer informatie over het Woonservice Buurtfonds?