15 februari 2017

Woonservice Buurtfonds doneert € 15.000,-

Woonservice Buurtfonds heeft begin februari € 15.000,- gedoneerd. Het bedrag kwam ten goede aan Dorpshuis t’ Haoler Hoes uit Hooghalen, speeltuinvereniging Noorderesch uit Exloo en Stichting Dierenweide Stroomdal uit Beilen. Met de bijdragen uit het buurtfonds wil Woonservice buurtbewoners helpen met het creëren van een prettige buurt, waar het fijn wonen is.

Het Woonservice Buurtfonds geeft een financiële bijdrage aan ideeën die bijdragen aan een veilige, gezellige of schone buurt. Bewoners kunnen via de website van Woonservice zelf een aanvraag indienen voor het fonds. Woonconsulent Yvonne Stel: “Een commissie bestaande uit medewerkers van Woonservice beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. Hierbij kijken we onder andere of het project een breed maatschappelijk karakter heeft. En het project moet bij voorkeur een blijvend karakter hebben.”

Toekomstbestendig dorpshuis

Het dorpshuis 't Haoler Hoes in Hooghalen heeft een bijdrage ontvangen van € 10.000,-. Het bestuur wil dit geld gebruiken voor het omvormen van de peuterspeelzaal naar een ontmoetingsruimte, waar nieuwe activiteiten zoals samen koken en een buurtkracht café georganiseerd kunnen worden. Op dit moment maken dertig verenigingen gebruik van het dorpshuis, waardoor het een belangrijke functie heeft in Hooghalen.”

Nieuwe speeltoestellen

De speeltuinvereniging Noorderesch uit Exloo heeft van het Buurtfonds een bijdrage ontvangen van € 2.000,-. “De vereniging gaat het geld gebruiken voor het opknappen van de 25 jaar oude speeltuin, onder andere door de aanschaf van nieuwe speeltoestellen.”

Dierenweide Stroomdal

Het derde project dat een bijdrage heeft ontvangen van Woonservice Buurtfonds is Stichting Dierenweide Stroomdal. Zij kregen een cheque ter waarde van € 3.000,-. Yvonne Stel licht toe: “De beoordelingscommissie van Woonservice Buurtfonds is zeer onder de indruk van de maatschappelijke rol die de dierenweide vervult door kinderen, jongeren en ouderen bij haar projecten te betrekken.” De stichting gaat de donatie van Woonservice gebruiken voor herkenbaarheid, onderhoud en het maken van een educatief pad door de dierenweide en moestuin.