22 juni 2018

Woonlastenonderzoek: invullen kan nog tot 8 juli 2018

In 2014 werd met een grootschalig woonlastenonderzoek onder huurders inzicht verkregen in de betaalbaarheid van het wonen. Kunnen huurders nog rondkomen? Welk deel van hun inkomen zijn huurders kwijt aan woonlasten? Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de corporaties en huurdersorganisaties stevig ingezet op het vergroten van de betaalbaarheid van het wonen en verkleinen van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders.

In de periode mei tot en met juli meten woningcorporaties Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Woonborg, Woonconcept en Woonservice de betaalbaarheid van het wonen opnieuw. Wetland Wonen, Omnia Wonen en Stichting Eelder Woningbouw doen dit jaar voor het eerst mee. We doen dit net als in 2014 samen met de huurdersorganisaties. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de betaalbaarheidsproblematiek en de effectiviteit van de genomen maatregelen in de afgelopen jaren.

Het onderzoek
Advies- en onderzoeksbureau Companen voert het onderzoek uit. Huurders krijgen vragen over hun woonlasten zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen. En vragen over zaken waarop bezuinigd wordt. Alle huurders ontvangen in mei een brief of e-mail met het verzoek de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan tot 8 juli 2018 worden opgestuurd. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. Deelname aan het onderzoek is anoniem en vrijwillig.

Meedoen betekent kans op € 50,-
Hoe meer huurders meedoen, hoe beter. Daarom verloot Woonservice vijf waardebonnen van € 50,- onder de huurders die meedoen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de overleggen tussen corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten met als insteek het wonen betaalbaar te houden. Na de zomer worden de onderzoeksresultaten verwacht.

Via deze link komt u bij de digitale vragenlijst