Wijkvernieuwing Sleen krijgt vorm

12 april 2019

Wijkvernieuwing Sleen krijgt vorm

Vrijdag 12 april werd onder toeziend oog van wethouder Jan Zwiers een symbolische steen geplaatst in de nieuwbouw van de Broekveldstraat in Sleen. De nieuwbouw aan de Broekveldstraat is de eerste fase van de wijkvernieuwing in Sleen. Bewoner Theo van der Aa was, vanwege zijn betrokkenheid bij het dorp, door de klankbordgroep gevraagd om de symbolische steen te plaatsen. Hij deed dit samen met Amy en Sam die in een van de levensloopbestendige woningen komen te wonen.

Bothilde Buma, directeur-bestuurder van Woonservice: “Begin 2016 zijn we gestart met de wijkvernieuwing in Sleen. Dit doen we om verschillende redenen. De woningen aan de Broekveldstraat, Aumuhlerstraat en Entingestraat waren verouderd. Daarnaast stonden  de seniorenwoningen aan de Entingestraat stedenbouwkundig ongelukkig. Samen met de gemeente hebben we gekeken hoe we dit kunnen oplossen. Daar is een mooi plan voor terugkomen die we nu in twee fasen uitvoeren. Voor de zomer is de eerste fase van de nieuwbouw gereed en krijgen de bewoners hun sleutel.”

Seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen

Woonservice bouwt op de locatie 20 woningen terug. Dit is een combinatie van seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen. De woningen hebben allemaal een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, zodat bewoners huurtoeslag kunnen aanvragen. Buma: “Aan de Broekveldstraat bouwen we 4 rijtjes van 3 seniorenwoningen. De doodlopende steegjes aan de Entingestraat trekken we door naar de Broekveldstraat. Zo ontstaat een prettiger straatbeeld met doorlopende straten. Aan deze nieuwe straten en aan de Aumuhlerstraat komen in totaal 4 blokjes twee-onder-één-kapwoningen van het type levensloop te staan.”

Nieuwsgierig naar nieuwe woning

De voormalige bewoners kregen de mogelijkheid om terug te keren. Een aantal bewoners heeft daar gebruik van gemaakt. Zij volgen de bouw op de voet en waren vrijdag erg nieuwsgierig om een kijkje te nemen in ‘hun’ nieuwe woning.

Wethouder Jan Zwiers, bewoner Theo van der Aa en de aannemer met de symbolische steen
Wethouder Jan Zwiers, bewoner Theo van der Aa en de aannemer met de symbolische steen