03 oktober 2019

Wij maken bezwaar tegen de verhuurderheffing

Vandaag dienen wij een bezwaar in bij de Belastingdienst tegen de verhuurderheffing. Dit doen we samen met zo’n 200 andere corporaties. Wij doen mee aan deze actie, omdat wij vinden dat het geld van onze huurders ten goede moet komen aan HUN woongeluk: een energiezuinige, betaalbare en comfortabele woning.

De verhuurderheffing is een extra belasting op sociale huurwoningen die wij betalen naast andere belastingen. Afgelopen week maakten wij € 3,7 miljoen verhuurderheffing over aan de Belastingdienst. Geld dat is opgebracht door onze huurders! Heel concreet: het gaat om 2 maanden huur van al onze huurders. En zo betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting.

Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt. Daarom willen wij dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft of dat het geld wordt gebruikt om te investeren in de woningmarkt.