06 oktober 2017

We komen bij u langs voor de asbestkaart

Is uw huurwoning gebouwd voor 1994? Dan komt Team2Advies dit jaar bij u langs om een asbestkaart in uw meterkast te hangen. Het afgelopen jaar heeft Team2Advies in opdracht van Woonservice een grootschalige asbestinventarisatie uitgevoerd. Steekproefsgewijs zijn onze woningen met een bouwjaar voor 1994 onderzocht op de aanwezigheid van asbest, zodat we u hierover zo goed mogelijk kunnen adviseren.

Hoeveel zekerheid geeft de asbestkaart?

Deze steekproef geeft helaas geen 100% zekerheid. Vorige bewoners kunnen ook asbesthoudende materialen verwerkt hebben in de woning, zonder dat wij dat weten. En daarnaast onderzoeken we bij de inventarisatie alleen het zichtbare asbest. Er blijft dus altijd een risico. Daarom is het belangrijk dat u zich goed laat informeren, voordat u gaat klussen aan uw woning. Neem daarvoor contact op met Woonservice via 0593 56 46 00.

Komt er bij u iemand aan de deur om de asbestkaart op te hangen? Vraag altijd om een legitimatie!