19 februari 2018

Vervanging directeur-bestuurder

Harro Eppinga is met ingang van 1 februari 2018 vertrokken als directeur-bestuurder bij Woonservice om aan de slag te gaan als directeur-bestuurder bij Elkien. Harro Eppinga  heeft ruim  5 jaar als directeur-bestuurder bij Woonservice gewerkt. In deze jaren is er veel veranderd binnen Woonservice waaraan Harro  een belangrijke, sturende bijdrage heeft geleverd. We zijn Harro  dankbaar voor zijn visie, deskundigheid en persoonlijke inzet en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie bij Elkien.

De voorbereidingen voor het werven van een nieuwe directeur-bestuurder zijn in volle gang. De Raad van Commissarissen van Woonservice verwacht de nieuwe directeur-bestuurder zo snel mogelijk te kunnen benoemen. Totdat een nieuwe directeur-bestuurder is aangesteld neemt Leon Vries, manager Vastgoed & Bedrijfsvoering, de functie van directeur-bestuurder waar.