28 februari 2019

Van START met de gebiedsagenda De Monden

Vanaf de zomer 2017 tot eind 2018 is er heel veel informatie opgehaald uit de dorpen in de Monden. Deze informatie hebben we gekregen door het organiseren van thema avonden en door een online enquête. Kortom, we hebben veel inwoners in het gebied gesproken. Alle informatie is vertaald naar vier projecten per dorp. Het gaat om de volgende dorpen: 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond.

Samen met bewoners

Eén van deze projecten is START. Het doel van dit project is om samen met bewoners een plan te maken voor
de toekomst van de Middenlaan in 2e Exloërmond. Woonservice is de trekker van dit project.

START staat voor:
Samen wonen
Toekomst van de straat en het dorp
Actieve bewoners en organisaties
Resultaten die we met elkaar behalen
Tevredenheid over woningen en lasten

Samen met bewoners willen we een toekomst bestendig plan maken voor de Middenlaan. Wilt u meedoen? Laat het ons weten. Stuur dan een e-mail naar info@woonservice.nl