03 september 2018

Nieuw rekeningnummer voor huurbetaling

Woonservice heeft een ander rekeningnummer voor de huurbetaling. Ons nieuwe rekeningnummer is: NL26 RABO 0306 5621 70. Betaalt u via automatische incassso? Dan hoeft u niets te doen. U ziet alleen een ander bankrekeningnummer bij de afschrijving van uw huur staan.

Maakt u maandelijks zelf de huur over? Dan is het belangrijk dat u het rekeningnummer van Woonservice aanpast. U ontvangt hierover ook nog een brief van ons.