03 september 2019

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een woonwensenonderzoek? Dat kan!

In september ontvangen ruim tienduizend huishoudens in Assen een uitnodiging om deel te nemen aan een woonwensenonderzoek. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe het wonen in Assen wordt ervaren, welke woningen er komende jaren moeten worden gebouwd en waar nog meer behoefte aan is op de woningmarkt. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het maken van de nieuwe woonvisie.

In die woonvisie komt te staan hoeveel woningen erbij moeten komen, wat voor type huizen er gebouwd moeten worden en in welke prijsklasse. De huidige woonvisie loopt bijna af en de vraag naar huizen is sinds de vorige woningvisie sterk toegenomen. Vandaar dat de gemeente in samenwerking met woningcorporatie Actium en Huurdersplatform MEVM dit onderzoek laat uitvoeren.

Woonservice is ook bij het onderzoek betrokken. Heeft u een uitnodiging ontvangen, dan vragen wij u om mee te doen aan het onderzoek. Eind dit jaar worden de resultaten bekend gemaakt. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen en toch mee wil doen aan het onderzoek, kan een mailtje met naam, adres en geboortejaar naar enqueteafdeling@companen.nl sturen. Even bellen mag ook naar 0800 266 72 63.