09 november 2018

Hoe denken onze woningzoekenden over onze dienstverlening?

Hoe tevreden zijn onze woningzoekenden? Hoe denken zij over de wachttijd voor een woning? En lukt het een woningzoekende om te wonen op de plek waar hij/ zij wil wonen? Kortom, wat zijn de behoeften van onze woningzoekenden. En hoe oriënteren zij zich op een nieuwe woning. Dat is wat Woonservice graag wil weten, zodat we hier beter op in kunnen spelen. Om die reden ontvangen alle woningzoekenden een uitnodiging om mee te doen aan ons onderzoek.

Waarom een onderzoek onder woningzoekenden?

Met het onderzoek willen wij een goed beeld krijgen van wie onze woningzoekenden zijn. En wat zij van ons verwachten. Wij horen dan ook graag de mening van onze woningzoekenden. . Onderzoeksbureau Enneüs hebben wij opdracht gegeven om het onderzoek voor ons uit te voeren.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

In november voert Enneüs het onderzoek voor ons. De uitkomsten hiervan zijn eind dit jaar bekend. Wij weten dan beter of woningzoekenden voldoende kans hebben om bij ons om een woning te krijgen. Is dat niet het geval, dan kijken wij wat wij beter kunnen gaan doen. Dit doen wij in goed overleg met huurdersvereniging ‘Samen Sterk’.