Regionale geschillencommissie

Woonservice is aangesloten bij De Regionale Geschillen Commissie. Woonservice probeert er alles aan te doen om te voorkomen dat onenigheden tussen de huurder en verhuurder worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Liever proberen we een goed overleg tot een oplossing te komen. Toch kan, zowel voor de huurder als de verhuurder, de onafhankelijke positie van de Regionale Geschillencommissie erg waardevol zijn. De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die gemelde geschillen onderzoekt en de verhuurder adviseert over de afhandeling van de klacht. In eerste instantie is de Regionale Geschillencommissie er voor de huurder. Hij kan er zijn verhaal kwijt en is verzekerd van een serieuze en objectieve afhandeling van zijn klacht.

Klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de handelswijze van uw woningcorporatie. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door de directie van de corporatie, dan is er sprake van een geschil. U kunt dit geschil dan voorleggen aan de Regionale Geschillen Commissie. Zij onderzoeken uw klacht zorgvuldig en vragen uitgebreide informatie op bij de betreffende corporatie. Vervolgens wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zitting waarin zowel de klager als de corporatie hun zegje kunnen doen. De Regionale Geschillencommissie komt daarna met een eindadvies, wat in praktisch alle gevallen door de directie van de corporatie wordt opgevolgd.

Contact
Regionale Geschillen Commissie
Postbus 190
7900 AD HOOGEVEEN
samen@geschillenbehandelen.nl
www.geschillenbehandelen.nl 

Voor meer informatie kunt u de folder "Een geschil? Blijf er niet mee zitten" downloaden, evenals het reglement van de Regionale Geschillencommissie.