Werken bij Woonservice

Werken bij Woonservice

Bij Woonservice willen we huurders de ruimte bieden om op eigen wijze invulling te geven aan wonen. Dit geldt ook voor onze medewerkers. Zij hebben de ruimte om hun functie in te vullen op de manier die het beste bij hen past. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en hebben oog voor de kwaliteiten van onze medewerkers.

Stageplaatsen en leerlingbouwplaatsen

Wij geven graag invulling aan onze maatschappelijke rol door bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden. Binnen Woonservice is dit mogelijk in diverse functies en op verschillende niveaus. Op zoek naar een stageplek? Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden in onze organisatie. Wij denken graag mee!

Ook hebben wij een convenant getekend voor leerling bouwplaatsen. Dit houdt in dat in de bestekken voor nieuwbouw en groot onderhoud de resultaatverplichting is opgenomen dat ten minste 5% van de mensen die op bouwplaatsen werken, daar werken in verband met een stageplek, een leerling bouwplaats, een praktijkopleiding of een re-integratietraject.