Ondernemingsplan 2013 - 2017

Ons huidige ondernemingsplan loopt tot en met 2017. Met dit plan continueerden wij onze ambitieuze koers: zorg voor goede en betaalbare huisvesting in combinatie met een klantgerichte organisatie. Onder het motto ‘Eigenwijs in wonen’ willen wij onze huurders zoveel mogelijk de eigen regie geven over de eigen huurwoning. Een pdf van het ondernemingsplan vindt u hier.

Nieuw ondernemingsplan

Op dit moment werken wij aan ons nieuwe ondernemingsplan. Dit doen we in samenwerking met medewerkers, huurders, woningzoekenden en stakeholders.