Begroting 2019

Woonservice heeft ambitieuze plannen. Deze staan in ons ondernemingsplan Wonen is persoonlijk. In onze begroting 2019 hebben wij een vertaling gemaakt van onze strategische doelen naar concrete activiteiten.

Onze activiteiten voor 2019 leest u hier