Visitatie

Woningcorporaties zijn vanuit de Aedescode gehouden aan een vierjaarlijkse visitatie, een kwaliteitstoets waarbij alle corporaties langs een gelijke meetlat worden gelegd. Vergelijk het met de inspecties die op scholen plaatsvinden. Naast een rapport geeft het de organisatie inzicht in de gebieden waar verbeteringen gewenst zijn. Woningcorporaties die lid zijn van Aedes worden eens in de 4 jaar gevisiteerd. Een onafhankelijke commissie geeft een oordeel over het maatschappelijk presteren van de corporatie. De bevindingen worden openbaar gemaakt.

Woonservice heeft medio 2010 haar eerste visitatie laten uitvoeren. De visitatie is uitgevoerd door Raeflex. Raeflex is één van de vijf bureaus met een accreditatie voor het uitvoeren van visitaties bij woningcorporaties. De visitatie legt de focus op een vijftal aandachtsvelden:

  • Presteren naar opgave
  • Presteren naar ambitie
  • Presteren volgens belanghouders
  • Presteren naar vermogen
  • Governance

Woonservice is geslaagd!

Woonservice heeft de afgelopen maanden een visitatietraject doorlopen en heeft mooie cijfers gekregen. Drie keer een 8 en één 9. Daar zijn we trots op. Het is een aanmoediging om door te gaan met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Daarbij blijven wij anticiperen op veranderingen. Kansen en mogelijkheden zien, delen en ontwikkelen blijft de uitdaging.

Basis goed op orde
Woonservice heeft de basis goed op orde en is een solide organisatie. We doen wat we moeten doen als sociale volkshuisvester: zorgen voor betaalbare woningen, nu en in de toekomst, voor mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien. Dat wil zeggen een hoge woningkwaliteit voor een lage prijs. Woonservice biedt de klant keuze en speelt in op de vraag naar seniorenwoningen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de energetische staat van de woningen goed is. Financieel gezien is de organisatie gezond en is Woonservice op een goede manier verbonden met de omgeving.

De rapportcijfers
De rapportcijfers op de vier hoofdgebieden zijn:

Presteren naar opgaven en ambities 8
Presteren volgens belanghebbenden 8
Presteren naar vermogen 9
Governance 8


     

Verbeteringen

Woonservice gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport en staat open voor verdere verbeteringen. De financiële ruimte willen wij gebruiken om ook taken buiten het eigen werkgebied op te pakken. Een voorbeeld hiervan is de fusie met SHBB in Borger. Dit biedt de mogelijkheid om een opgave voor seniorenhuisvesting op te pakken in één van de gemeenten waarin Woonservice actief is. Daarnaast blijven wij op zoek naar meer mogelijkheden om de investeringscapaciteit op een zinvolle manier te benutten. Het volledige visitatierapport kunt u hieronder downloaden, evenals de bestuurlijke reactie op het rapport.