Visitatie 2019

Begin dit jaar heeft Reaflex onder voorzitterschap van de heer prof. Dr. P. Hooimeijer onze organisatie onderzocht. Spannend! Want we hebben sinds de vorige visitatie in 2015 een intensieve periode achter de rug. We zijn twee keer gefuseerd, hebben ons werkgebied uitgebreid, kregen een nieuwe directeur-bestuurder, een nieuw ondernemingsplan en we actualiseerden onze wensportefeuille.

Dat we dan zulke mooie cijfers in ontvangst mogen nemen vervult ons met trots. De uitkomsten van de visitatie laten zien dat we de juiste keuzes hebben gemaakt. We zitten op de goede weg! Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Deze omarmen wij als mooie kansen om ons werk ook de komende jaren goed te blijven doen. Graag delen we de resultaten van onze visitatie met u.

Wij willen meer zijn dan stenen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wijken en buurten van onze huurders. Veilige wijken, waar het prettig wonen is, met een goede sociale cohesie en waarin alle bewoners het gevoel hebben dat ze er bij horen, meedoen in de samenleving en gezien worden. Niet voor niets zien we de verduurzaming als kans om te werken aan de betaalbaarheid van wonen, te anticiperen op demografische veranderingen en om de ruimtelijke inrichting aan te passen. Zo kunnen we de sociale cohesie in wijken en buurten helpen vergroten. De commissie heeft dit ook gezien en beoordeelt ons functioneren als zeer goed en op het vlak van presteren naar vermogen zelfs als excellent: “Woonservice is een schoolvoorbeeld van een sociale vastgoedonderneming waarvoor vermogen en vastgoed een middel zijn om het welzijn van huurders te optimaliseren.”

Betaalbaarheid voorop

Ook onze aanpak op het gebied van betaalbaarheid wordt bijzonder gewaardeerd. “Woonservice realiseert zich dat een grote groep Drenten helaas structureel te weinig geld heeft om van rond te komen. Betaalbaar wonen zit in het DNA van de organisatie." We voeren een consistent en eerlijk huurprijsbeleid, bieden ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen en zijn actief betrokken bij initiatieven voor schuldpreventie en het voorkomen van huisuitzettingen.

De visitatiecommissie geeft verder aan dat wij onze bedrijfsvoering goed op orde hebben. Wij durven scherpe keuzes te maken tussen prijs, kwaliteit en strategische doelstellingen en blijven op de kleintjes letten.

 

Met onze partners

Deze mooie resultaten kunnen we alleen bereiken samen met onze partners. We zijn blij met de prettige en transparante samenwerking. Een van onze partners is huurdersvereniging Samen Sterk. Volgens de commissie bezit Samen Sterk over veel kennis en inzicht en is het een constructieve belangenbehartiger voor onze huurders. Daar zijn we dankbaar voor!
Ook voor de toekomst is samenwerking het sleutelwoord. Graag willen wij hier nog meer stappen in zetten, samen met collega corporaties, gemeenten en onze partners in het sociale domein.

Meer weten over onze visitatie? Het volledige rapport vindt u hier: