Jaarverslagen

Woonservice creëert, beheert en verhuurt woonruimte in Drenthe en Groningen. Dit doen we vooral voor de lage inkomens en mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Kwaliteit en betaalbaarheid staan hierbij centraal. We zijn trots op onze resultaten van 2017. U ziet in onderstaande infographic een verkorte weergave van ons jaarverslag 2017. Wilt u het hele jaarverslag lezen? Klik dan hier.

Infographic jaarverslag Woonservice 2017
Infographic jaarverslag Woonservice 2017

Jaarverslagen Woonservice

Het jaarverslag geeft de prestaties van Woonservice weer en bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag, de jaarrekening en bijlage. De prestaties hebben een directe relatie met de beleidsbegroting en het ondernemingsplan van Woonservice. U kunt de jaarverslagen hiernaast downloaden.

Per 1 januari 2016 zijn wij gefuseerd met SHBB.
Per 1 januari 2017 zijn wij gefuseerd met BCM Wonen. Jaarverslagen van onze fusiepartners kunt u opvragen via info@woonservice.nl.