Jaarverslagen

Woonservice creëert, beheert en verhuurt woonruimte in Drenthe en Groningen. Dit doen we vooral voor de lage inkomens en mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Kwaliteit en betaalbaarheid staan hierbij centraal. We zijn trots op onze resultaten van 2016. U ziet in onderstaande infographic een verkorte weergave van ons jaarverslag 2016. Wilt u het hele jaarverslag lezen? Klik dan hier.

Infographic jaarverslag Woonservice 2016
Infographic jaarverslag Woonservice 2016

Jaarverslagen Woonservice

Woonservice brengt jaarlijks rond juni het jaarverslag uit van het voorgaande kalenderjaar. Het jaarverslag bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag en de jaarrekening en bijlage. Het jaarverslag geeft de prestaties van Woonservice weer. De prestaties hebben een directe relatie met de beleidsbegroting en het ondernemingsplan van Woonservice. U kunt de jaarverslagen hiernaast downloaden.

Per 1 januari 2016 zijn wij gefuseerd met SHBB.
Per 1 januari 2017 zijn wij gefuseerd met BCM Wonen. Jaarverslagen van onze fusiepartners kunt u opvragen via info@woonservice.nl.