Jaarverslagen

Zo kijken wij terug op 2018!

Een jaar waarin we weer veel mooie dingen hebben gedaan. Voor én met onze huurders en samen met onze partners. Dingen waar we in de dagelijkse hectiek niet altijd bij stil staan, maar waar we als organisatie zeker trots op mogen zijn. Denk hierbij aan de huurverlaging in Stadskanaal. Of de 139 nieuwbouwwoningen waar wij aan werkten. De meest opvallende zaken vindt u in onze top 10 van 2018. En natuurlijk deden we meer, dit kunt u lezen in ons jaarverslag.

Een nieuwe koers

Terugkijkend was 2018 toch vooral het jaar van onze nieuwe koers ‘Wonen is persoonlijk’. Wij willen woongeluk realiseren. En dat betekent voor iedereen iets anders. Het betekent voor ons dat wij woningen hebben die meebewegen met veranderende woonwensen. Dat we ons keuzeonderhoud blijven inzetten en dat we onze huurders betrekken bij de dingen die we doen. En hun stimuleren om met initiatieven te komen.

Maar het belangrijkste is toch wel de verbinding die wij maken met onze huurders. Niet als verhuurder naar huurder, maar van mens tot mens. Wij vinden het belangrijk om onze huurders die 50 jaar bij ons huren te verrassen met een gezellige avond. En daar genieten wij ook oprecht van. Wij worden meegesleurd in het enthousiasme van onze energiepioniers. En vinden het leuk om hen tijdens een workshop inductiekoken beter te leren kennen en mooie gesprekken te hebben. Dat is wat ons Woonservice maakt.

De cijfers

Een belangrijk onderdeel van het jaarverslag zijn de cijfers. Wat hebben wij gedaan met het geld dat onze huurders maandelijks aan ons betalen? En wat doen we met het geld dat overblijft? Hiervoor maakten we een animatie.

Over 2018 heeft Woonservice op papier een winst gemaakt van 50 miljoen. Een enorm bedrag! Hebben we dat geld op onze bankrekening staan? Nee. Kunnen we er nieuwe huizen van bouwen? Nee! Hoe zit het dan?

Op onze jaarrekening staat de waarde van onze woningen vermeld. Dat is ons vermogen. In 2018 is de waarde van onze woningen enorm gestegen, omdat de overheid ons vraagt om deze waarde op een andere manier te berekenen. Dat is de reden dat we – op papier – deze enorme winst hebben gemaakt.

Animatie jaarverslag Woonservice

Animatie jaarverslag Woonservice

Betaalbaar wonen

Als we deze winst niet meetellen, blijven we er financieel goed voor staan. Gelukkig maar! De komende jaren moeten wij forse investeringen doen om onze woningen duurzaam te maken. Hoewel het geld dat we daarvoor gespaard hebben lang niet voldoende is, zijn we blij dat we hiermee aan de slag kunnen. Zodat onze huurders ook in de toekomst comfortabel en betaalbaar kunnen wonen.   


Jaarverslagen Woonservice

Het jaarverslag geeft de prestaties van Woonservice weer en bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag, de jaarrekening en bijlage. De prestaties hebben een directe relatie met de beleidsbegroting en het ondernemingsplan van Woonservice. U kunt de jaarverslagen hiernaast downloaden.

Per 1 januari 2016 zijn wij gefuseerd met SHBB.
Per 1 januari 2017 zijn wij gefuseerd met BCM Wonen. Jaarverslagen van onze fusiepartners kunt u opvragen via info@woonservice.nl.