Informatie voor aannemers

Op deze pagina vindt u informatie over het selectiebeleid van Woonservice. 

Selectiebeleid aannemers, architecten en adviseurs

Woonservice schakelt regelmatig aannemers, architecten en adviseurs in bij projectontwikkeling, nieuwbouw en onderhoud. In het selectiebeleid wordt de werkwijze en voorwaarden toegelicht voor de selectie van deze partijen. In het kader van integriteit wil Woonservice transparant opereren en waarborgen dat er marktconforme prijzen worden gehanteerd. Daarnaast wil Woonservice werken aan duurzame relaties met marktpartijen. Een goed en transparant selectiebeleid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Het volledige beleidsdocument is op deze pagina te downloaden.

Algemene voorwaarden

Op alle inschrijvingen op werken van Woonservice en op alle werkzaamheden die door Woonservice aan een aannemer worden opgedragen zijn de algemene voorwaarden van Woonservice van toepassing. De algemene voorwaarden zijn onder aan deze pagina te downloaden.

Gedragscode

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan onze woningen schakelen wij aannemers, onderaannemers en hun personeel in. Zij werken namens Woonservice bij  de woningen van onze klanten en zijn daar te gast. Hierbij horen gedragsregels die we ook in de dagelijkse omgang vanzelfsprekend vinden. Een deel van deze gedragsregels hebben we vastgelegd in een gedragscode. We verwachten van elke aannemer die voor Woonservice werkt, dat deze op de hoogte is van de gedragscode. En dat de aannemer er zorg voor draagt, dan zijn medewerkers en/of het personeel van eventuele ondernemers zich aan deze gedragscode houden. Dit hebben  ook vastgelegd in onze algemene voorwaarden.  Zowel de gedragscode als de algemene voorwaarden kunt u op deze pagina downloaden.