Organisatie

Organisatie

Woonservice creëert, beheert, verhuurt en verkoopt woonruimte in Drenthe en Groningen. Dat doen we vooral voor mensen die niet zelfstandig voor woonruimte kunnen zorgen, nu én in de toekomst. We zijn een financieel gezonde organisatie, met slagvaardige medewerkers die hoge kwaliteit bieden en klanten benaderen met vertrouwen.

Hier staan we voor

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen, van goede kwaliteit, comfortabel en energiezuinig. Dit doen wij voor mensen met een kleine portemonnee en voor degenen die om andere redenen een sociale huurwoning nodig hebben.
Maar wij zijn meer dan onze woningen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wijken en buurten van onze huurders. Wij willen dat wijken en buurten veilig zijn en prettig om in te leven. Met een goede sociale cohesie en waarin alle bewoners het gevoel hebben, dat ze erbij horen, meedoen in de samenleving en gezien worden. Dat ‘regelt’ Woonservice niet zelf, dat doen wij samen met de bewoners, woningzoekenden, andere maatschappelijke partners en de gemeenten.
Wij geloven in de kracht, kennis en energie van burgers. Daar waar nodig faciliteren wij om ondersteuning te bieden. We hebben veel kennis en ervaring in huis en weten de weg naar andere partijen, die aanvullend kunnen zijn op onze inspanningen.  

 

Dit mag u van ons verwachten:

  • Wij erkennen dat iedere huurder andere wensen heeft. En daar hebben wij oog voor.  
  • Wij blinken uit in service: we doen een stapje extra!
  • Wij bieden standaard huizen die aan niet-standaard wensen kunnen voldoen.
  • Wij werken samen met onze huurders en woningzoekenden.