Onze koers

Onze koers

Wonen is persoonlijk. Dat is onze nieuwe koers. Hiermee geven wij invulling aan onze visie op wonen in Drenthe en Groningen en de rol die wij daarin innemen. Wij gaan het verschil maken! Niet gewoon ons werk doen, maar echt een stapje verder gaan. Onze nieuwe koers geeft richting, inspiratie en laat zien welke ambities wij hebben. Allemaal met maar een doel: Woongeluk voor onze huurders. Wat dat is onze bedoeling.

Meer dan woningen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen, van goede kwaliteit, comfortabel en energiezuinig. Dit doen wij voor mensen met een kleine portemonnee en voor degenen die om andere redenen een sociale huurwoning nodig hebben.

Maar wij zijn meer dan onze woningen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wijken en buurten van onze huurders. Wij willen dat wijken en buurten veilig zijn en prettig om in te leven. Met een goede sociale cohesie en waarin alle bewoners het gevoel hebben, dat ze erbij horen, meedoen in de samenleving en gezien worden. Dat ‘regelt’ Woonservice niet zelf, dat doen wij samen met de bewoners, woningzoekenden, andere maatschappelijke partners en de gemeenten.

Wij geloven in de kracht, kennis en energie van burgers. Daar waar nodig faciliteren wij om ondersteuning te bieden. We hebben veel kennis en ervaring in huis en weten de weg naar andere partijen, die aanvullend kunnen zijn op onze inspanningen.  

Wonen is persoonlijk. Hier staan wij voor:

  • Wij erkennen dat iedere huurder andere wensen heeft. En daar hebben wij oog voor.  
  • Wij blinken uit in service: we doen een stapje extra!
  • Wij bieden standaard huizen die aan niet-standaard wensen kunnen voldoen.
  • Wij werken samen met onze huurders en woningzoekenden.
Van OK naar WOW!
Van OK naar WOW!
Van grijs naar groen
Van grijs naar groen
Van organisatie naar netwerkpartner
Van organisatie naar netwerkpartner
Van bedrijfsfocus naar focus op de klant
Van bedrijfsfocus naar focus op de klant

Het volledige ondernemingsplan vindt u hier: