Onze verantwoording

defheaderballonnen

Woonservice creëert, beheert en verhuurt woonruimte in Drenthe en Groningen. Dit doen we vooral voor de lage inkomens en mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Kwaliteit en betaalbaarheid staan hierbij centraal.

Woonservice brengt jaarlijks rond juni het jaarverslag uit van het voorgaande kalenderjaar.

Visitatie is een instrument voor horizontale verantwoording van de corporatie naar haar belanghouders over haar maatschappelijke prestaties. Woonservice heeft in de zomer van 2015 een visitatie laten uitvoeren. Woonservice is geslaagd!

Woonservice en Samen Sterk hebben een aantal belangrijke afspraken vastgelegd in het Sociaal Plan, de Samenwerkingsovereenkomst en het protocol Bewonerscommissie. Het vernieuwde Sociaal Plan is op 26 oktober 2015 ondertekend door huurdersvereniging Samen Sterk en Woonservice.

Woonservice onderschrijft de branchebrede governancecode. Woonservice werkt als private organisatie in het publieke domein. Als corporatie hebben we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van wonen en aanpalende beleidsterreinen. Woonservice doet dit open en transparant en is aanspreekbaar op haar handelen en op haar governance.

Op woensdag 29 oktober 2014 speelde Woonservice met haar belanghouders het grote Woonservice Monopolyspel. Door middel van het spelen van het Monopolyspel is Woonservice op een mooie manier bijna twee uur lang in dialoog geweest met haar belanghouders. Het reguliere Monopoly spel is aangepast en heeft de straten, dorpen, MFA’s (multifunctionele accommodaties) en wooncomplexen van het werkgebied van Woonservice gekregen. Er zijn verschillende thema’s besproken met een aantal goede, inhoudelijke discussies. Het verslag met de leerpunten vindt u in de bijlagen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.