Onze verantwoording

defheaderballonnen

Informatie voor aannemers

Selectiebeleid aannemers, architecten en adviseurs
Woonservice schakelt regelmatig aannemers, architecten en adviseurs in bij projectontwikkeling, nieuwbouw en onderhoud. In het selectiebeleid wordt de werkwijze en voorwaarden toegelicht voor de selectie van deze partijen. In het kader van integriteit wil Woonservice transparant opereren en waarborgen dat er marktconforme prijzen worden gehanteerd. Daarnaast wil Woonservice werken aan duurzame relaties met marktpartijen. Een goed en transparant selectiebeleid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Het volledige beleidsdocument is op deze pagina te downloaden.

Algemene voorwaarden
Op alle inschrijvingen op werken van Woonservice en op alle werkzaamheden die door Woonservice aan een aannemer worden opgedragen zijn de algemene voorwaarden van Woonservice van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn onder aan deze pagina te downloaden.

 

Gedragscode
Aannemers, onderaannemers en hun personeel die namens Woonservice werkzaamheden uitvoeren aan of in een woning van een klant van Woonservice zijn te gast bij deze klant. Daar horen gedragsregels bij die we ook in de dagelijkse omgang vanzelfsprekend vinden. Een deel van deze gedragsregels hebben we vastgelegd in een gedragscode. Elke aannemer die voor Woonservice werkt dient, zoals ook in de algemene voorwaarden staat omschreven, op de hoogte te zijn van deze gedragscode en draagt zorg dat zijn medewerkers en/of het personeel van eventuele onderaannemers zich netjes gedragen en zich aan deze gedragscode houden.
De gedragscode is onder aan deze pagina te downloaden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.