Ons doel

bijzonder gewoon - header

Op basis van de woningwet maken wij samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers jaarlijks zogenaamde prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we vast welke inzet er door de partijen wordt gedaan op het brede vlak van wonen. Denk daarbij aan afspraken over de bouw van nieuwe woningen, over het isoleren van woningen en het aanbieden van zonnepanelen, over huurprijzen, over de inzet voor specifieke doelgroepen zoals statushouders en mogelijkheden om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een mooi instrument die er toe bijdraagt dat we structureel met elkaar in gesprek zijn en daarbij concrete ambities en doelen nastreven.

Woonservice creëert, beheert, verhuurt en verkoopt woonruimte in Drenthe en Groningen.
Dat doen we vooral voor mensen die niet zelfstandig voor woonruimte kunnen
zorgen, nu én in de toekomst. We zijn een financieel gezonde organisatie, met slagvaardige medewerkers die hoge kwaliteit bieden en klanten benaderen met vertrouwen.

Ons nieuwe ondernemingsplan is klaar. Met het plan voor de jaren 2013-2017 continueert Woonservice haar ambitieuze koers: zorg voor goede en betaalbare huisvesting in combinatie met een klantgerichte organisatie. Onder het motto ‘Eigenwijs in wonen’ willen wij onze huurders zoveel mogelijk de eigen regie geven over de eigen huurwoning.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.