Statushouders

header home

Statushouders

Statushouders noemen we ook wel asielzoekers met een verblijfsvergunning. Nadat een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen heeft zij recht op een woning. Dat is de start van de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit hun woning gaan zij op zoek naar werk en scholing en kunnen zij actief gaan deelnemen aan de maatschappij. Vlotte huisvesting is dus van belang.

 

Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders?
Het huisvesten van een statushouder is een taak van de gemeenten. De Huisvestingswet geeft hen die verantwoordelijkheid. Het Rijk bepaalt de aantallen. Provincies houden wettelijk toezicht op de voortgang. Elke gemeente krijgt elk half jaar een zogenoemde taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders. De gemeentes uit onze regio hebben rechtstreeks contact met Woonservice over de directe toewijzing van een huurwoning.

 

Waarom krijgen statushouders voorrang?
Langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum is voor niets of niemand goed. De inburgering loopt vertraging op. Voor mogelijke nieuwkomers is geen plek en uitbreiding van opvangfaciliteiten is ingewikkeld en kostbaar. De regering heeft statushouders dan ook aangewezen als een groep met voorrang. Dat ze nog nauwelijks over een sociaal netwerk kunnen beschikken, maakt zelfstandig zoeken en vinden van huisvesting moeilijk.

 

Hoe gaat Woonservice om met het huisvesten van statushouders
Statushouders vallen onder de urgentiegroep en krijgen met voorrang een passende woning aangeboden. Passend qua prijs en grootte. Een aangeboden woning mag een statushouder niet weigeren, anders vervalt de voorrang.

Zie ook Urgentie en calamiteiten.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.