Urgentie en calamiteiten

Woonservice hanteert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van het verlenen van voorrang aan urgent woningzoekenden. Wij kennen geen voorrang bij een echtscheiding, een verkochte woning of medische urgentie.

Het uitgangspunt is dat wij alleen in uitzonderlijke situaties meewerken aan het bij voorrang toewijzen van urgent woningzoekenden, bijvoorbeeld als wij de woning gaan slopen of bij calamiteiten.

Bent u dringend op zoek naar een woning? Houd dan dagelijks ons aanbod huurwoningen in de gaten. Daar komen woningen op te staan die per direct of op korte termijn beschikbaar komen.