Spelregels

Om op een eerlijke manier woningen toe te wijzen hanteren we een aantal spelregels. Zo weet u wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.  

Inschrijven

 • U kunt zich inschrijven bij Woonservice als u 18 jaar of ouder bent.
 • Om u in te kunnen schrijven heeft u een e-mailadres nodig.
 • Het inschrijven als woningzoekende kost éénmalig € 20,-. Uw inschrijving gaat in, zodra het inschrijfgeld betaald is.
 • U kunt zich samen met iemand anders inschrijven.
 • Het is belangrijk om uw inschrijving correct en volledig te doen. Wanneer u reageert op een woning selecteert het systeem op basis van uw inschrijfgegevens of u in aanmerking komt voor de woning. Zorg er daarom voor dat uw inschrijfgegevens juist zijn. Zo voorkomt u dat een woning aan uw neus voorbij gaat of dat u een woning onterecht krijgt toegewezen.

Uw inschrijving

 • Om de inschrijfgegevens van woningzoekenden actueel te houden vragen wij u maximaal 1 keer per jaar om uw inschrijving bij Woonservice te verlengen. Dit is gratis. Heeft u niet binnen 4 weken gereageerd, dan schrijven wij u uit als woningzoekende.
 • Wanneer woningzoekenden die zich samen hebben ingeschreven, niet meer samen op zoek zijn naar een woning, dan kan de inschrijving worden gesplitst. Meer informatie vindt u hier.

Reageren op beschikbare woningen

 • Zodra een woning beschikbaar komt publiceren wij deze op onze website. U heeft een week de tijd om op de woning te reageren.
 • Voor nieuwbouwprojecten gelden de toewijzingsregels zoals deze bij het project vermeld staan. Deze reacties staan los van het reageren op reguliere huurwoningen.

Toewijzen van een woning

 • Heeft u gereageerd op een woning? In 'Mijn Woonservice' kunt u zien op welke plek u geëindigd bent. Alleen als u als eerste geëindigd bent of wanneer woningzoekenden vóór u de woning weigeren, ontvangt u persoonlijk bericht van Woonservice.
 • Woonservice kan in bijzondere gevallen een woning buiten het aanbodmodel om toewijzen. Het gaat daarbij om het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, huurders die vanwege herstructurering een andere woning moeten krijgen of huishoudens die vanwege calamiteiten met spoed gehuisvest moeten worden.
 • Er kunnen per woning bijzondere voorwaarden worden gesteld aan de woningzoekende, zoals leeftijd, inkomen of doelgroep. Indien van toepassing, staat dit vermeld bij de woning.
 • U mag een aangeboden woningen weigeren, met een maximum van 2 keer. Weigert u de derde aangeboden woning ook, dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende. U bent uw opgebouwde wachttijd dan kwijt.
 • Een woning wordt pas definitief aangeboden na het kennismakingsgesprek, tenzij in de brief of e-mail anders is gecommuniceerd. Woonservice heeft het recht om op basis van dit gesprek (bijvoorbeeld bij het hebben van (huur)schulden of als er sprake is van een overlastsituatie etc.) de voorlopige aanbieding in te trekken.
 • Woningzoekenden dienen binnen 5 dagen na dagtekening van de aanbiedingsbrief (voorlopige aanbieding) de in de brief gevraagde gegevens te kunnen overleggen aan Woonservice. Na het kennismakingsgesprek heeft de woningzoekende nog 2 dagen bedenktijd. Niet of te laat reageren op een (voorlopige) aanbieding wordt gezien als weigering.
 • Wanneer Woonservice nieuwe woningen bouwt of aankoopt, dan voegen we deze zo veel mogelijk toe aan het overzicht met het bestaande aanbod. In de meeste gevallen geldt net als bij bestaande bouw de wachtduur, in sommige gevallen vindt nog loting plaats. Reageren op een woning kan uiteraard zodra we de woning op onze website publiceren, bij nieuwbouwprojecten is dat meestal ruim voordat de woningen zijn gerealiseerd.
 • Seniorenwoningen zijn in de regel bestemd voor woningzoekenden vanaf 55 jaar. Voor een aantal woningen geldt een minimumleeftijd van 70 jaar. Dat is afhankelijk van de kenmerken van de woning en de voorzieningen.
 • In een aantal woningen van Woonservice zijn WMO-voorzieningen aangebracht. Omdat dit vaak kostbare voorzieningen betreft die door de gemeente zijn gefinancierd, wijzen wij deze woningen in overleg met de gemeente toe.
 • Voor een aantal woningen hebben wij afspraken gemaakt met zorgpartijen. Dit kan betekenen dat niet wij, maar een zorgpartij de woningen toewijst. Hierdoor kan voor een woning ook een zorgindicatie verplicht zijn.
 • In Mijn Woonservice vindt u een overzicht van de toegewezen huurwoningen (verantwoording). Hierin kunt u zien op welke manier een beschikbare woning is toegewezen.
 • Indien er geen reacties zijn op een beschikbare woning, dan zullen wij de betreffende woning op een andere wijze bemiddelen. Woonservice kan zelf een kandidaat benaderen voor een dergelijke woning, maar kan de woning ook plaatsen in de rubriek "direct te huur" en andere media.
 • In bepaalde wijken of straten van ons werkgebied kent Woonservice problemen, denk hierbij aan drugsproblematiek, overlast, vervuiling van woningen/tuinen en psychische problemen. Om de leefbaarheid in deze buurten juist weer een positieve draai te geven, screenen wij toekomstige huurders voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning van Woonservice in een bepaalde straat. De woningzoekenden worden gescreend op gedrag in het verleden waarbij informatie wordt verstrekt door de Burgemeester of Gemeente. Als de woningzoekende een positieve screening heeft, mag hij/zij de woning gaan huren. Als de woningzoekende een negatieve screening heeft, kan hij/zij eventueel wel in aanmerking komen voor een andere woning waar niet gescreend wordt. Dan gelden de gewone toewijzingsregels.
 • Woonservice heeft te allen tijde het recht om aanvullingen of aanpassingen door te voeren op de uitgangspunten, spelregels en voorwaarden van het aanbodmodel.

Uitschrijven

 • Wij schrijven u uit als woningzoekenden als u een woning accepteert, drie keer een woning heeft geweigerd, of niet reageert op ons verzoek om uw inschrijving te verlengen.

Verantwoording

Klik hier voor een overzicht van de (nieuwbouw)woningen die wij onlangs hebben toegewezen. Soms wijzen wij ook direct woningen toe aan statushouders of personen aan wie urgentie toegekend is. In de lijst van verantwoording leest u als een woning via bijzondere toewijzing is toegewezen.