Passend toewijzen

Woonservice wijst woningen 'passend' toe. Dit betekent dat uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepalen voor welke woning u in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet passen bij uw inkomen. De goedkoopste woningen zijn vooral voor mensen met een lager inkomen. De mensen die meer kunnen betalen komen minder vaak in aanmerking voor een goedkopere woning.

Wat betekent dit nu precies?

De wet Passend toewijzen regelt dat als u alleen of met zijn tweeën bent én u huurtoeslag kunt aanvragen, u een woning met een huurprijs van maximaal € 607,46 kunt huren. Bestaat uw huishouden uit drie of meer personen en zou u huurtoeslag kunnen aanvragen, dan kunt u een woning met een maximale huurprijs van € 651,03 huren. In onderstaand schema kunt u precies zien voor welke woningen u in aanmerking komt.

Uw inkomen

Het inkomen wordt bepaald door het inkomen van u als huurder, uw eventuele partner en eventuele meerderjarige medebewoners. Van eventueel inwonende kinderen hoeft u het inkomen niet op te geven. In de praktijk is een enkele uitzondering op deze regeling mogelijk. 

Uw inkomen vult u in bij uw inschrijfgegevens.  Hiervoor kunt een gratis Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. Wanneer u reageert op een woning selecteert het systeem op basis van uw inschrijfgegevens of u in aanmerking komt voor de woning. Zorg er daarom voor dat uw inschrijfgegevens juist zijn. Zo voorkomt u dat een woning aan uw neus voorbij gaat of dat u een woningonterecht krijgt toegewezen. Let op: Woonservice toetst uw inkomen bij woningtoewijzing.

Jongerengrens

Jonger dan 23 jaar? Woonservice heeft woningen die geschikt zijn voor jongeren tot 23 jaar en in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit zijn de woningen met een huurprijs van maximaal € 424,44 per maand. Boven dit bedrag is huurtoeslag niet mogelijk. U kunt bij ons woningaanbod een selectie maken op ‘woningsoort’ en kiezen voor ‘jongeren’.

Huurtoeslag

Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de hoogte van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en ook van de woning die u huurt. De huur mag niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. Jaarlijks stelt de overheid de voorwaarden vast die van toepassing zijn op het aanvragen van huurtoeslag. Op de website www.toeslagen.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het aanvragen of wijzigen van huurtoeslag.

Een woning zoeken bij Woonservice, hoe werkt dat?