Asbest

Woonservice vindt een veilige en gezonde woonomgeving belangrijk. Daarom willen wij u goed informeren over asbest.

Een deel van onze woningen is gebouwd voor 1994, toen asbest nog gebruikt werd als bouwmateriaal. Dit betekent dat er asbest in deze woningen kan zitten. In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. In onderstaande folder kunt u meer lezen over asbest en de maatregelen die Woonservice neemt.

 

Wat doet Woonservice aan asbest?

Dit jaar onderzoeken we 192 woningen in de gemeente Stadskanaal met een bouwjaar voor 1994 steekproefsgewijs op de aanwezigheid van asbest. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Team2Advies. Meer informatie over de inventarisatie vindt u in de folder. In 2017 hebben we deze inventarisatie in onze Drentse gemeenten uitgevoerd.

Wat doet Woonservice nog meer?

Bij verhuizing wordt iedere woning met een bouwjaar voor 1994 nogmaals gecontroleerd. Op dat moment kunnen we ook asbesthoudende onderdelen vinden door licht sloopwerk uit te voeren. Wanneer we planmatig onderhoud gaan uitvoeren, dan controleren we de woningen nog een keer op asbesthoudende materialen. Indien er asbest aanwezig is in de onderdelen waar we onderhoud aan willen uitvoeren, dan zal het asbest eerst worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf.

Asbestkaart

In alle woningen ouder dan 1994 komt een asbestkaart. Op deze asbestkaart staat aangegeven of er asbest is aangetroffen in het type woning waarin u woont. En waar deze asbest zich mogelijk bevindt.  Vind hieronder een voorbeeld van een asbestkaart.

 

Gaat u klussen?

Kijk van tevoren op de asbestkaart of er op de plek waar u wilt klussen mogelijk asbest aanwezig is. Heeft u nog geen asbestkaart? Neem dan contact op met Woonservice.

Meer weten?

Veel antwoorden op vragen vindt u in ons overzicht veel gestelde vragen. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0593 56 46 00. U kunt uw vraag ook mailen naar info@woonservice.nl.

Veel gestelde vragen

  • Asbest is een bouwmateriaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

  • Asbest kan er op verschillende manieren uit zien. Alleen een analyse in het lab kan bewijzen of het om asbest gaat. Vermoedt u asbest in uw woning? Neem dan contact op met Woonservice. Wij zorgen voor een inspectie en de eventuele verwijdering.

  • We verzoeken u asbest nooit zelf te verwijderen. Let op, als u zich niet aan de regels houdt kan de overheid u ook boetes opleggen. De boetes kunnen enkele duizenden euro’s hoog zijn. Gaat u klussen in uw woning die vóór 1994 is gebouwd en denkt u dat er asbest in uw woning zit? Neem dan contact met ons op. Als het nodig is, komen we bij u thuis langs om de situatie te bekijken.

Bekijk meer veelgestelde vragen