Burenoverlast

Burenoverlast

Ruzie met uw buur? Vraag buurtbemiddeling!

Iedereen maakt wel eens een minder prettige situatie mee in de buurt. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Hoe kan buurtbemiddeling u helpen?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plek. De bemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij een burenruzie waar buren zelf niet uitkomen schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats en kost u geen geld.

Wanneer wel? Wanneer niet?

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.

Wel bij:

  • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten over bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast, overhangende boomtakken, erfafscheidingen, parkeerproblemen enz. enz.
  • Individuele klachten

Niet bij:

  • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor. In deze gevallen zal Woonservice de melding in behandeling nemen.

Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u buurtbemiddeling inschakelen? Dat kan via www.problemenmetjeburen.nl of telefonisch.

Buurtbemiddeling Assen 06-51177225
Buurtbemiddeling Borger-Odoorn 0591-585554
Buurtbemiddeling Coevorden 085-2735256
Buurtbemiddeling Emmen 0591-680800
Buurtbemiddeling Hoogeveen 0528-278855
Buurtbemiddeling Midden Drenthe 088-1651200 (keuze 4)

Overlast door buren: RUG geeft gratis advies

Wat kun je doen als je last hebt van de buren? Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot. Juristen van de RUG hebben daarom een website opgezet waar burgers gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken hebben met overlast door buurtbewoners: overlastadvies.nl.

Vond u deze informatie nuttig?