Samen huren

Wanneer u samen met iemand huurt noemen we dat medehuur. Er staan dan meerdere personen op het huurcontract vermeld. Bijvoorbeeld als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft. U bent dan samen huurder van de woning en heeft allebei dezelfde rechten en plichten. Stel dat de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, dan wordt u automatisch de nieuwe hoofdhuurder en hoeft u de woning niet te verlaten. Samenwonen betekent niet automatisch dat u ook samen huurt.

Wie kunnen medehuurder worden?

Er zijn verschillende situaties waarin iemand medehuurder kan worden:

Ik ben getrouwd / heb geregistreerd partnerschap met de hoofdhuurder.
Dan bent u automatisch medehuurder. U moet dan wel beiden op dat adres ingeschreven staan bij uw gemeente.

Ik heb een samenlevingsovereenkomst met de hoofdhuurder.
Dan kunt u via het formulier 'Samen huren' een verzoek indienen met daarbij een kopie van de samenlevingsovereenkomst. Wij nemen uw verzoek dan in behandeling. U krijgt van ons bericht of uw aanvraag wordt geaccepteerd.

De hoofdhuurder en ik wonen al twee jaar of langer samen op het adres
Wonen u en de hoofdhuurder al twee jaar of langer samen en staat u allebei in de gemeentelijke basisadministratie op het adres ingeschreven?  Dan kunt u ook een verzoek indienen via onderstaand formulier 'Samen huren'. Stuurt u bij de aanvraag dan een uittreksel uit het bevolkingsregister mee. Hiermee kunt u aantonen dat u minimaal twee jaar samen op het adres woont. Totdat u twee jaar op hetzelfde adres woont kunt u gewoon samenwonen, maar nog geen medehuurder worden. Samenwonen kan wel invloed hebben op uw huurtoeslag.

Ik woon bij mijn ouders
Kinderen van de hoofdhuurder kunnen in principe geen medehuurder worden. Tenzij: 

  • de inwonende kinderen ouder zijn dan 35 jaar en aantoonbaar altijd bij de vader en/of moeder hebben gewoond.
  • de inwonende kinderen als mantelzorger bij de ouder(s) wonen. 

Huurcontract wijzigen

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u het onderstaande formulier ‘Samen huren’ invullen. Hiermee doet u een aanvraag om het huurcontract te wijzigen en als medehuurder vermeld te worden op het contract. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat alle gegevens worden ingevuld. Daarnaast moeten de gevraagde documenten worden meegestuurd.

Onderhuur

Het kan gebeuren dat u een tijdje niet in uw woning woont.  Bijvoorbeeld omdat u ergens moet worden verzorgd, gaat revalideren of omdat u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Het is dan niet toegestaan om uw woning onder te verhuren. Woonservice geeft daar geen toestemming voor. Als wij constateren dat er toch sprake is van onderhuur, dan kunnen we de rechter vragen de huurovereenkomst per direct te beëindigen.

Samen huren
  • ?
Terug naar huur en geldzaken
Vond u deze informatie nuttig?