Huurverhoging 2017

header_detail_480x225

Huurverhoging 2017

Bij Woonservice staan we voor goed wonen, tegen een betaalbare prijs. Dit doen we voor mensen met een kleine portemonnee. Daar hebben wij de huurprijzen van onze sociale huurwoningen op afgestemd. Hoe we omgaan met onze huurprijzen hebben wij vastgelegd in ons huurprijsbeleid. Dit beleid hebben we in april 2017 vernieuwd. Ons vernieuwde beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • We willen dat onze woningen van goede kwaliteit zijn én betaalbaar.
  • We vinden dat er in ons werkgebied een goede spreiding moet zijn van goedkopere en duurdere huurwoningen.
  • We vinden dat een nieuwbouwwoning wat duurder mag zijn dan een woning die al ouder is.
  • We vinden het ook logisch dat dezelfde huurwoning in de ene plaats duurder is dan in de andere. Dit is bij koopwoningen immers net zo.
  • We vinden het niet eerlijk dat een buurman of buurvrouw veel meer of minder voor dezelfde woning betaalt. Tenzij deze buurman of buurvrouw een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning heeft.

 

Wat hebben we gedaan?

We hebben de prijs van iedere woning opnieuw vastgesteld op basis van onder andere het type woning, de kwaliteit van de woning en de ligging. Ook hebben we alle woningen in een huurprijsklasse ingedeeld. Hiermee zorgen we voor een goede spreiding van goedkopere en duurdere woningen.
 

En daarna?
Hebben we bij iedere huurder met een inkomen onder € 40.349,- gekeken of de huurprijs in de buurt van deze nieuwe prijs ligt. En gebruiken we het moment van de jaarlijkse huurverhoging om de huurprijzen van woningen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gewenste huren. Dit doen we geleidelijk:

  • Huurders die nu veel minder betalen dan de huurprijs die wij passend vinden, krijgen van ons een huurverhoging van 2,8%.
  • Huurders die nu veel meer betalen dan de huurprijs die wij passend vinden, krijgen van ons een huurverlaging.
  • Huurders met een maandelijkse huur rondom de prijs die wij passend vinden krijgen 0% huurverhoging.

 

Op deze manier wil Woonservice de huurprijzen voor alle huurders, of u nu al jaren of sinds kort bij ons huurt, stapsgewijs meer gelijk trekken. Dat vinden we namelijk wel zo eerlijk.

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Bij Woonservice staan we voor goed wonen, tegen een betaalbare prijs. Dit doen we voor mensen met een kleine portemonnee. Daar hebben wij de huurprijzen van onze sociale huurwoningen op afgestemd. Daarom kiest Woonservice er voor om iedere huurder met een jaarinkomen van € 40.349,-of hoger, een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3% te geven.

 

Vragen over de huuraanpassing?

Heeft u vragen over uw huuraanpassing? Neem dan contact met ons op via info@woonservice.nl of via ons telefoonnummer 0900 – 11 44 900. Wij staan u graag te woord.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.