Huurverhoging 2017

header_detail_480x225

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging
Bent u het niet eens met de voorgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3%? Dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaar moet u schriftelijk indienen. Wij vragen u om hiervoor de modelbrief van de Huurcommissie te gebruiken. Dit is een standaard brief die u kunt invullen met uw eigen gegevens. U vindt deze op www.huurcommissie.nl.

 

Let er op dat uw bezwaar voor 1 juli 2017, de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs, bij ons binnen moet zijn.

 

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u vanwege de hoogte van uw inkomen een huurverhoging gekregen? Dan heeft u bij de huurverhogingsbrief een huishoudverklaring ontvangen. Bent u het niet eens met deze huurverhoging? In de volgende situaties kunt u bezwaar maken:

  • Uw inkomen was in 2016 lager dan € 40.349,- Woonservice baseert de inkomensafhankelijke huurverhoging op inkomensgegevens van de Belastingdienst uit 2015. Wanneer uw huishoudinkomen in 2016 lager was dan € 40.349,- kunt u dit doorgeven aan Woonservice. Dit doet u als volgt:
    • Vraag een Uittreksel Basisregistratie Personen aan bij uw gemeente.
      Toon aan wat uw huishoudinkomen in 2016 was. Dit doet u door voor ieder gezinslid een inkomensverklaring op te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan vanaf 1 juni 2017.Wanneer uit uw gegevens blijkt dat uw inkomen in 2016 inderdaad lager was dan € 40.349,-, draait Woonservice de inkomensafhankelijke huurverhoging terug. U hoeft hiervoor geen officieel bezwaar in te dienen.
  • Uw huishouden telt 4 of meer personen op de ingangsdatum van de huurverhoging.
  • Iemand in uw huishouden heeft de pensioenleeftijd bereikt op de ingangsdatum van de huurverhoging.
  • U of een lid van uw huishouden is chronisch ziek of gehandicapt.

De overheid maakt voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken een uitzondering. Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u zien of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Hoe bepaalt Woonservice mijn inkomen?

Van de Belastingdienst ontvangen wij een overzicht van huurders die in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bij uw huurverhogingsbrief vindt u de opgave die wij van de belastingdienst hebben ontvangen.

 

Vragen over de huuraanpassing?

Heeft u vragen over uw huuraanpassing? Neem dan contact met ons op via info@woonservice.nl of via ons telefoonnummer 0900 – 11 44 900. Wij staan u graag te woord.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.