Huuraanpassing 2018

In 2017 hebben we van iedere woning opnieuw de huurprijs vastgesteld. Huurders die op dat moment meer huur betaalden dan deze nieuwe huurprijs, kregen een huurverlaging. Huurders die minder huur betaalden, kregen een huurverhoging. Dit jaar [2018] gaan we verder op de koers die we vorig jaar hebben ingezet. Goed wonen tegen een betaalbare prijs staat daarbij voorop. Daarom krijgen alleen huurders die nog niet de huurprijs betalen die wij aan nieuwe huurders doorberekenen, een huurverhoging van maximaal 1,4%. Hiermee willen wij de huurprijzen van onze woningen naar elkaar toe brengen. Huurders met een inkomen boven € 41.056 per jaar verdienen wettelijk teveel voor een sociale huurwoning. Daarom krijgen zij een inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,8%.

Bezwaar maken

Heeft u een huurverhoging gekregen en wilt u hier bezwaar tegen maken? Hier vindt u meer informatie over bezwaar maken.

Let op: Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging ontvangen? En is uw inkomen in 2017 lager dan € 41.056? Dan hoeft u geen bezwaar te maken. Woonservice vraagt u dan het volgende te doen:

 • Vraag een Uittreksel Basisregistratie Personen aan bij uw gemeente.
 • Laat zien wat uw huishoudinkomen in 2017 was, door van ieder gezinslid een inkomensverklaring op te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan vanaf 1 juni 2018.

Blijkt uit uw gegevens dat uw inkomen in 2017 inderdaad lager was dan € 41.056, dan draaien wij het inkomensafhankelijke gedeelte van de huurverhoging terug.

Een bezwaar moet u schriftelijk indienen. Wij vragen u om hiervoor de modelbrief van de Huurcommissie te gebruiken. Dat is een standaard brief die u kunt invullen met uw eigen gegevens. U vindt deze brief op www.huurcommissie.nl. Let er op dat uw bezwaar voor 1 juli 2018, de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs, bij ons binnen moet zijn.

Hoe is de huurprijs van uw woning bepaald?

De prijs van iedere woning is vastgesteld op basis van het type woning, de kwaliteit van de woning en de ligging. Wij vragen gemiddeld 62% van de huurprijs die we op basis van de kwaliteit van de woning, zoals bepaald door de overheid, mogen vragen. Dit betekent dat we in verhouding zeer goede woningen, voor een lage huurprijs hebben.

Het huurprijsbeleid van Woonservice

Bij Woonservice staan we voor goed wonen, tegen een betaalbare prijs. Dit doen we voor mensen met een kleine portemonnee. Daar hebben wij de huurprijzen van onze sociale huurwoningen op afgestemd. Hoe we omgaan met onze huurprijzen hebben wij vastgelegd in ons huurprijsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Wij willen dat onze woningen van goede kwaliteit zijn en betaalbaar.
 • Wij vinden dat er in ons werkgebied een goede spreiding moet zijn van goedkopere en duurdere huurwoningen.
 • Wij vinden dat een nieuwbouwwoning iets duurder mag zijn dan een woning die al ouder is.
 • Wij vinden het ook logisch dat dezelfde huurwoning in de ene plaats duurder is dan in de andere. Dat is bij koopwoningen immers net zo.
 • Wij vinden het niet eerlijk dat een buurman of buurvrouw veel meer of minder voor dezelfde woningen betaalt. Daarom brengen we deze huurprijzen de komende jaren in kleine stapjes naar elkaar toe.

Veel gestelde vragen over de huuraanpassing 2018

 • De rijksoverheid heeft bepaald dat woningcorporaties in 2018 de huren met maximaal 3,9% mogen verhogen. Omdat wij met een huurverhoging van 1,4% [inflatie] onder deze norm zitten, kunt u hier geen bezwaar tegen maken.

 • Omdat we de huurprijzen van woningen naar elkaar toe willen brengen, komt het in sommige situaties voor dat huurders een huurverhoging van een paar cent per maand krijgen. We zouden hiervoor een uitzondering kunnen maken, echter waar trekken we dan de grens? Daarom krijgt iedereen die onder de huurprijs zit die wij doorberekenen aan nieuwe huurders, een huurverhoging. Deze huurverhoging is maximaal 1,4%.

 • Wij weten niet hoeveel u verdient. Wij krijgen van de Belastingdienst alleen een overzicht van mensen die in 2016 meer verdienen dan € 41.056.

 • De Belastingdienst baseert zich op inkomensgegevens van 2016. Het kan gebeuren dat uw inkomen in de tussentijd veranderd is. Dan hoeft u geen officieel bezwaar in te dienen. Woonservice vraagt u het volgende te doen:

  • Vraag een Uittreksel Basisregistratie Personen aan bij uw gemeente.
  • Laat zien wat uw huishoudinkomen in 2017 was, door van ieder gezinslid een inkomensverklaring op te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan vanaf 1 juni 2018.

  Blijkt uit uw gegevens dat uw inkomen in 2017 inderdaad lager was dan € 41.056, dan draaien wij het inkomensafhankelijke gedeelte van de huurverhoging terug.