Huur betalen

De huur betaalt u maandelijks en steeds vooraf. Dit betekent dat uw huur uiterlijk op de eerste dag van de maand bij ons binnen moet zijn. Dit hebben we met elkaar afgesproken in de huurovereenkomst. Ons rekeningnummer is IBAN: NL26 RABO 0306 5621 70. Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt uw huur op de eerste dag van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Zo heeft u er geen omkijken naar en bent u altijd op tijd met uw betaling.

Huur automatisch betalen

Ook uw huur betalen via automatische incasso? Vul dan het machtigingsformulier in.  Met dit machtigingsformulier geeft u Woonservice toestemming om de huur automatisch van uw rekening te schrijven. Ontvangen wij uw machtigingsformulier voor de 15e van de maand, dan gaat de automatische incasso direct de eerstvolgende maand in. Het ingevulde machtigingsformulier mag u mailen naar info@woonservice.nl of opsturen naar Postbus 29, 9430 AA Westerbork.

 

Woonservice heeft een nieuw rekeningnummer voor huurincasso

Woonservice heeft een ander rekeningnummer voor de huurbetaling. Ons nieuwe rekeningnummer is: NL26 RABO 0306 5621 70. Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. U ziet alleen een ander bankrekeningnummer bij de afschrijving van uw huur staan. Maakt u maandelijks zelf de huur over? Dan is het belangrijk dat u het rekeningnummer van Woonservice aanpast. U ontvangt hierover ook nog een brief van ons.

Heeft u een nieuw rekeningnummer?

Betaalt u via automatische incasso en wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Vul onderstaand machtigingsformulier dan opnieuw in.

Bent u een nieuwe huurder?

De eerste maandhuur van uw woning betaalt u via automatische incasso. De incasso vindt ongeveer een week na de sleuteloverdracht plaats.