Huur en geldzaken

headerhuurbetalen

De huur betalen

De huur betaalt u maandelijks en steeds vooraf. Dit betekent dat uw huur uiterlijk op de eerste dag van de maand bij ons binnen moet zijn. Dit hebben we met elkaar afgesproken in de huurovereenkomst. Ons rekeningnummer is IBAN: NL 04 ABNA 04687 93534. Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt uw huur op de eerste dag van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Zo heeft u er geen omkijken naar en bent u altijd op tijd met uw betaling.

 

Betalen via automatische incasso

Ook uw huur betalen via automatische incasso? Vul dan onderstaand machtigingsformulier in. Met dit machtigingsformulier geeft u Woonservice toestemming om de huur automatisch van uw rekening te schrijven. Ontvangen wij uw machtigingsformulier voor de 15e van de maand, dan gaat de automatische incasso direct de eerstvolgende maand in. Het ingevulde machtigingsformulier mag u mailen naar info@woonservice.nl of opsturen naar Postbus 29, 9430 AA Westerbork.

 

Wijziging rekeningnummer

Betaalt u via automatische incasso en wilt u de huur van een ander rekeningnummer laten incasseren? Vul onderstaand machtigingsformulier dan opnieuw in.

 

Nieuwe huurder

De huur over de eerste maand betaalt u via onze pinautomaat op het moment dat u het huurcontract van uw nieuwe woning ondertekent en u de sleutels van de woning krijgt. Bij het ondertekenen van het huurcontract wordt ook de automatisch incasso geregeld.

 
Als het even tegenzit

Wanneer de automatisch incasso niet kan worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld een blokkade of onvoldoende  saldo op uw bankrekening, ontvangt u hierover van uw bank of postbank bericht. Ook Woonservice wordt hierover geïnformeerd en stuurt u een brief. Als u om wat voor reden dan ook niet in staat bent om de huur te voldoen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Misschien kunnen we een regeling treffen of u doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om alsnog uw huur te betalen. Blijft uw betaling uit, dan komt u in een zogenaamde deurwaardersprocedure terecht die extra kosten met zich meebrengt.

 

Jaarlijkse huurverhoging
Per 1 juli van elk jaar wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd. U ontvangt hierover tijdig informatie. Ontvangt u huurtoeslag, dan moet u de wijziging in de huur zelf doorgeven aan de belastingdienst. Zie ook huurtoeslag.

 

Huuropzegging
Bij opzegging van de huur wordt de opzeggingsdatum in het incassosysteem ingebracht. Dit betekent dat er in de laatste betaalmaand een verrekening per dag plaatsvindt van de automatische incasso. Het is wel belangrijk dat u tijdig de huur opzegt, minimaal 30 dagen voordat u de woning wenst te verlaten. Voor meer informatie over het opzeggen van de huur, kijk bij verhuizen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.