Hoe werkt het?

defheaderoptiemodel

Spelregels

Inschrijven

 • U kunt zich inschrijven bij Woonservice als u 18 jaar of ouder bent.
 • Om u in te kunnen schrijven heeft u een emailadres nodig.
 • Het inschrijven als woningzoekende kost éénmalig € 20,-. Uw inschrijving gaat in, zodra het inschrijfgeld betaald is.
 • U kunt zich samen met iemand anders inschrijven.
 • Het is belangrijk om uw inschrijving correct en volledig te doen, deze gegevens zijn van belang bij de toewijzing van een woning. Schrijft u zich samen met een eventuele partner of medehuurder in? Vul dan ook deze gegevens volledig in.

 

Uw inschrijving

 • Om de inschrijfgegevens van woningzoekenden actueel te houden vragen wij u maximaal 1 keer per jaar om uw inschrijving bij Woonservice te verlengen. Dit is gratis. Heeft u niet binnen 4 weken gereageerd, dan schrijven wij u uit als woningzoekende.
 • Wanneer woningzoekenden die zich samen hebben ingeschreven ‘uit elkaar gaan’, dan wordt de inschrijving niet zomaar toegekend aan de hoofdaanvrager. Woonservice is, wanneer beide partijen het hier mee eens zijn, bereid mee te werken aan het opsplitsen van de inschrijving. De hoofdaanvrager en de medeaanvrager dienen dan gezamenlijk een schriftelijk voorstel in te dienen voor het opsplitsen van de inschrijving. De medeaanvrager dient zich dan zelf in te schrijven als woningzoekende. Mochten beide partijen er gezamenlijk niet uitkomen, dan dienen beide zich opnieuw in te schrijven en vervalt de oorspronkelijke inschrijving.

 

Reageren op beschikbare woningen

 • Zodra een woning beschikbaar komt publiceren wij deze op onze website. U heeft dan een week de tijd om op de woning te reageren.
 • U mag op maximaal 3 woningen tegelijk reageren.  
 • Daarnaast mag u reageren op nieuwbouwprojecten. Voor deze projecten gelden de toewijzingsregels zoals bij het project vermeld. Deze reacties staan los van het reageren op reguliere huurwoningen.

 

Toewijzen van een woning

 • in 'Mijn Portaal' kunt u zien op welke plek u geeindigd bent. Alleen als u als eerste geëindigd bent of wanneer woningzoekenden voor u de woning weigeren, ontvangt u bericht van Woonservice.
 • Woonservice kan in bijzondere gevallen een woning buiten het aanbodmodel om toewijzen. Het gaat daarbij om het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, herstructureringsurgenten of huishoudens die vanwege calamiteiten met spoed gehuisvest moeten worden.
 • Er kunnen per woning bijzondere voorwaarden worden gesteld aan de woningzoekende, zoals leeftijd, inkomen of doelgroep. Indien van toepassing, staat dit vermeld bij de woning.
 • U mag een aangeboden woningen weigeren, met een maximum van 2 keer. Weigert u de derde aangeboden woning ook, dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende. U kunt zich dan tegen betaling opnieuw inschrijven als woningzoekende bij Woonservice. Dan geldt een nieuwe inschrijfdatum en daarmee een andere positie wanneer u weer reageert op een woning.
 • Een woning wordt pas definitief aangeboden na het kennismakingsgesprek, tenzij in de brief of e-mail anders is gecommuniceerd. Woonservice heeft het recht om op basis van dit gesprek (bijvoorbeeld bij het hebben van (huur)schulden of als er sprake is van een overlastsituatie etc.) de voorlopige aanbieding in te trekken.
 • Woningzoekenden dienen binnen 5 dagen na dagtekening van de aanbiedingsbrief (voorlopige aanbieding) de in de brief gevraagde gegevens te kunnen overleggen aan Woonservice. Na het kennismakingsgesprek heeft de woningzoekende nog 2 dagen bedenktijd. Niet of te laat reageren op een (voorlopige) aanbieding wordt gezien als weigering.
 • Wanneer Woonservice nieuwe woningen bouwt of aankoopt, dan voegen we deze zo veel mogelijk toe aan het overzicht met het bestaande aanbod. In de meeste gevallen geldt net als bij bestaande bouw de wachtduur, in sommige gevallen vindt nog loting plaats. Reageren op een woning kan uiteraard zodra we de woning op onze website publiceren, dat is meestal al voordat de woningen zelf zijn gerealiseerd.
 • Seniorenwoningen zijn in de regel bestemd voor woningzoekenden vanaf 55 jaar. Voor een aantal woningen geldt een minimumleeftijd van 70 jaar. Dat is in de meeste gevallen afhankelijk van de kenmerken van de woning en de voorzieningen.
 • In een aantal woningen van Woonservice zijn WMO-voorzieningen aangebracht. Omdat dit vaak kostbare voorzieningen betreft die door de gemeente zijn gefinancierd, wijzen wij deze woningen in overleg met de gemeente toe.
 • Voor een aantal woningen hebben wij afspraken gemaakt met zorgpartijen. Dit kan betekenen dat niet wij, maar een zorgpartij de woningen toewijst. Hierdoor kan voor een woning ook een zorgindicatie verplicht zijn.
 • Op de website vindt u een overzicht van de toegewezen huurwoningen (verantwoording). Hierin kunt u zien op welke manier een beschikbare woning is toegewezen.
 • Indien er geen reacties zijn op een beschikbare woning, dan zullen wij de betreffende woning op een andere wijze bemiddelen. Woonservice kan zelf een kandidaat benaderen voor een dergelijke woning, maar kan de woning ook plaatsen in de rubriek "direct te huur" en andere media.
 • In bepaalde wijken of straten van ons werkgebied kent Woonservice problemen, denk hierbij aan drugsproblematiek, overlast, vervuiling van woningen/tuinen en psychische problemen. Om de leefbaarheid in deze buurten juist weer een positieve draai te geven, screenen wij toekomstige huurders voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning van Woonservice in een bepaalde straat. De woningzoekenden worden gescreend op gedrag in het verleden waarbij informatie wordt verstrekt door de Burgemeester/Gemeente. Als de woningzoekende een positieve screening heeft, mag hij/zij de woning gaan huren. Als de woningzoekende een negatieve screening heeft, kan hij/zij eventueel wel in aanmerking komen voor een andere woning waar niet gescreend wordt. Dan gelden de gewone toewijzingsregels.
 • Woonservice heeft te allen tijde het recht om aanvullingen of aanpassingen door te voeren op de uitgangspunten, spelregels en voorwaarden van het aanbodmodel.

 

Uitschrijven

 • Wij schrijven u uit als woningzoekenden als u drie keer een woning heeft geweigerd, een woning accepteert of niet reageert op ons jaarlijks verzoek om uw inschrijving te verlengen.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.