Hoe werkt het?

defheaderoptiemodel

Huurprijsbeleid

Wanneer een huurwoning beschikbaar komt wordt de huurprijs van de woning die beschikbaar komt verhoogd op basis van de streefhuur. De hoogte van de streefhuur is afhankelijk van de kwaliteit en de ligging van de woning. Gemiddeld ligt de streefhuur op 63% van de maximaal redelijke huur. De maximaal redelijke huur wordt berekend op basis van het woningwaarderingstelsel.

 

Betaalbaarheid
Ondanks dat nieuwe huurders meer huur gaan betalen als gevolg van het streefhuurbeleid blijven de woningen van Woonservice betaalbaar. Zowel ten opzichte van het landelijke gemiddelde als ten opzichte van de huurprijzen in de regio zijn de nieuwe huren gemiddeld nog steeds relatief laag. Woonservice hecht hieraan veel waarde. Goed en betaalbaar wonen zijn kernbegrippen van ons beleid.

 

Verschil met buren
Door de uitvoering van het streefhuurbeleid zullen er grotere verschillen in huurprijzen ontstaan binnen een straat. De bestaande huurders blijven namelijk de oude huur betalen. Nieuwe bewoners krijgen een huurcontract met de nieuwe huurprijzen. Deze situatie zal voortduren totdat alle woningen van bewoner zijn gewisseld.

 

Website
Op de website zijn de huurprijzen zichtbaar (onder aanbod huurwoningen). Deze prijzen zijn indicatief. Pas nadat een woning is leeggemeld wordt door Woonservice de daadwerkelijke huurprijs van een woning opgemaakt. Naast het streefhuurbeleid kan het ook voorkomen dat er onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd in het kader van kwaliteitsverbetering. Zo wordt er bijvoorbeeld dubbelglas geplaatst en cv-installaties indien deze nog niet aanwezig zijn. Is dat bij een vrijkomende woning het geval dan worden de kosten hiervan in de nieuwe huurprijs verrekend.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.