Nieuws

defheaderoptiemodel

Woonservice onderzoekt woonwensen van jongeren en starters

Woonservice is gestart met een onderzoek naar de woonwensen van jongeren en starters in haar werkgebied. Met de toenemende vergrijzing gaat de aandacht steeds meer uit naar de groeiende vraag naar huisvesting voor senioren. Maar Woonservice vindt jongeren en starters net zo belangrijk. Het woonwensenonderzoek moet Woonservice inzicht geven in de mate waarin het huidige woningaanbod van Woonservice overeenkomt met de vraag van jongeren en vormt de input voor het woningbeleid.

 

Woonwensen in beeld  

Woonservice wil graag meer weten over de woonwensen van jongeren en starters in haar werkgebied: wat voor woning zoeken zij, waar willen ze het liefst wonen, op welke manier zoeken ze naar woonruimte. Daarnaast is vanuit de raadsleden Rieja Raven (PvdA) en Erjen Derks (D66) van de gemeente Midden-Drenthe het signaal gekomen dat jongeren en starters veel moeite ervaren om in kernen als Beilen en Westerbork passende woonruimte te vinden. Om deze redenen wil Woonservice goed onderzoek doen naar de woonwensen van jongeren en starters.

 

Inzicht in vraag en aanbod

Het onderzoek zal inzichtelijk maken in welke mate het huidige woningaanbod overeenkomt met de vraag van jongeren in het werkgebied van Woonservice. Dit door te kijken welke motieven, wensen en behoeften jongeren hebben, maar tevens te kijken welke reden jongeren hebben om te verhuizen. Daarnaast vindt Woonservice het relevant om te onderzoeken welke informatiebehoefte jongeren nodig hebben wanneer zij op zichzelf gaan wonen.

 

Digitale vragenlijst en gesprekken

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Een digitale vragenlijst, deze zal breed worden uitgezet op de website van Woonservice en op Facebook. Tevens schrijft Woonservice alle huurders en woningzoekenden onder de dertig aan om mee te doen aan het onderzoek. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden met groepen jongeren.

 

Jongeren en starters onder de 30 kunnen hier meedoen aan het onderzoek.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.