Nieuws

defheaderoptiemodel

Woonservice is geslaagd

Woonservice heeft de afgelopen maanden een visitatietraject doorlopen en heeft mooie cijfers gekregen. Drie keer een 8 en één 9. Daar zijn we trots op. Het is een aanmoediging om door te gaan met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Daarbij blijven wij anticiperen op veranderingen. Kansen en mogelijkheden zien, delen en ontwikkelen blijft de uitdaging.

Wat houdt visitatie in
Visitatie houdt een kwaliteitstoets in waarbij alle corporaties langs een gelijke meetlat worden gelegd. Vergelijk het met de inspecties die op scholen plaatsvinden.
Naast een rapport geeft het de organisatie inzicht in de gebieden waar verbeteringen gewenst zijn. Woningcorporaties die lid zijn van Aedes worden eens in de 4 jaar gevisiteerd. Een onafhankelijke commissie geeft een oordeel over het maatschappelijk presteren van de corporatie. De bevindingen worden openbaar gemaakt.

Basis goed op orde
Woonservice heeft de basis goed op orde en is een solide organisatie. We doen wat we moeten doen als sociale volkshuisvester: zorgen voor betaalbare woningen, nu en in de toekomst, voor mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien. Dat wil zeggen een hoge woningkwaliteit voor een lage prijs. Woonservice biedt de klant keuze en speelt in op de vraag naar seniorenwoningen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de energetische staat van de woningen goed is. Financieel gezien is de organisatie gezond en is Woonservice op een goede manier verbonden met de omgeving.

De rapportcijfers
De rapportcijfers op de vier hoofdgebieden zijn:
Presteren naar opgaven en ambities      8
Presteren volgens belanghebbenden     8
Presteren naar vermogen                       9
Governance                                            8

 

Verbeteringen
Woonservice gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport en staat open voor verdere verbeteringen. De financiële ruimte willen wij gebruiken om ook taken buiten het eigen werkgebied op te pakken. Een voorbeeld hiervan is de fusie met SHBB in Borger. Dit biedt de mogelijkheid om een opgave voor seniorenhuisvesting op te pakken in één van de gemeenten waarin Woonservice actief is. Daarnaast blijven wij op zoek naar meer mogelijkheden om de investeringscapaciteit op een zinvolle manier te benutten.

Het volledige visitatierapport kunt u hieronder downloaden, evenals
de bestuurlijke reactie op het rapport.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.