Nieuws

defheaderoptiemodel

Woningcorporaties Woonservice en SHBB fuseren

Woningcorporaties Woonservice uit Westerbork en Stichting Verzorgd Wonen uit Borger (SHBB) bundelen hun krachten en gaan op 1 januari 2016 fuseren. Beide corporaties zijn werkzaam in hetzelfde gebied. Door de fusie kan de beoogde vervangende nieuwbouw van de wooncomplexen Borgerhof en Eshof in Borger doorgaan. De gefuseerde corporatie gaat verder onder de naam Woonservice. 

Directeur-bestuurder van Woonservice Harro Eppinga: “Samenwerken met collega’s is voor ons niet een moeten maar een willen. Het is mooi als je samen kan werken aan de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen. Wij zijn blij dat we door de fusie onderdeel zijn van de realisatie van een prachtig complex voor ouderen in Borger. Een aanwinst voor het gebied”.

 

Nieuwbouw  Borgerhof en Eshof in Borger

In 2016 start de vervangende nieuwbouw van de Borgerhof en de Eshof in Borger. Om plaats te maken voor de nieuwbouw worden de bestaande gebouwen gesloopt. De sloop vindt in twee fasen plaats. Mede om de overgang voor bewoners zo prettig mogelijk te maken. Bij de nieuwbouw wil Woonservice een combinatie realiseren van zelfstandig wonen in een groene omgeving met zorg op maat.

Huren
Woonservice wordt eigenaar van de 230 huurwoningen. Tangenborgh en Icare verhuren de woningen. Woonservice vindt, net als SHBB, huurderstevredenheid belangrijk en zal zich daarvoor blijven inzetten.

Over de fusiepartners
SHBB is een woningcorporatie met in totaal  230 woningen en verzorgings- en verpleeghuisplaatsen in Borger en omstreken. Woonservice verhuurt bijna 5000 woningen en is actief in zes gemeenten in Drenthe.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.