Nieuws

defheaderoptiemodel

Toelichting persberichten

Woonservice heeft net als een aantal andere corporaties uit het noorden de pers benaderd om de ernst van de kabinetsplannen duidelijk te maken. De noordelijke corporaties worden hard geraakt. De consequenties voor iedere afzonderlijke corporaties zijn echter verschillend. Doordat er in het artikel in het Dagblad van het Noorden over verschillende corporaties wordt geschreven, zijn er onjuistheden opgetreden over de maatregelen die Woonservice moet treffen. Bij deze informeren wij u over de consequenties van de kabinetsplannen voor Woonservice:

 

Nieuwbouw
Woonservice heeft een tweetal projecten waarbij appartementen gebouwd gaan worden voor de doelgroep wonen met zorg in Beilen en Westerbork ‘on hold’ gezet. Wanneer de kabinetsplannen niet wijzigen kan Woonservice onvoldoende dekking uit huuropbrengsten krijgen en kan daardoor geen geld aantrekken voor de financiering van deze plannen, waarmee zij onhaalbaar worden. On hold betekent dat Woonservice bij de voorbereiding van deze projecten geen onomkeerbare verplichtingen aangaat.

 

Verversingsprojecten
Woonservice is in verschillende kernen bezig met zogenaamde verversingsprojecten, onder andere in Schoonoord, Tweede Exloërmond en Klijndijk. Bij verversing worden in samenwerking met de bewoners verouderde woningen vervangen door nieuwbouw. Er is geen sprake van het stilzetten van deze projecten.

 

Onderhoud en verduurzaming
Woonservice zal als gevolg van de kabinetsplannen fors moeten bezuinigen. Ook ten aanzien van het onderhoud en de verduurzaming van de woningvoorraad kijken we scherp naar wat nodig is. De woningvoorraad van Woonservice kent een relatief hoog onderhoudsniveau en is de afgelopen jaren al voor zo’n 75% op een goed isolatieniveau gebracht (label C of beter). Zoals het er nu naar uitziet zal Woonservice jaarlijks  € 1,5 miljoen euro bezuinigen op het onderhoudsbudget. Dit is zo’n 15% van het budget. Daarmee kunnen we vooralsnog het reguliere en noodzakelijke onderhoud blijven uitvoeren. Keukens zullen dus vervangen blijven worden wanneer dit nodig is. Echter het is niet uitgesloten dat Woonservice verdere bezuinigingen op het budget zal moeten doorvoeren.

 

Medewerkers
Woonservice is een efficiënte organisatie waarbij het werk met zo’n 60 medewerkers wordt uitgevoerd. Een fors deel van deze medewerkers is actief in de eigen onderhoudsdienst. Ten opzichte van de branche kent Woonservice mede door het efficiënte werkapparaat zeer lage beheerskosten. Van voornemens medewerkers te ontslaan is in tegenstelling tot enkele collega corporaties geen sprake.

 

Huurprijsontwikkeling
Het huurprijsnviveau van Woonservice ligt relatief laag. Woonservice vindt het belangrijk om een goede kwaliteit voor een betaalbare prijs te leveren. Omdat woonlasten voor minder koopkrachtige huishoudens een groot deel van het huishoudensinkomen opslokken vindt Woonservice het belangrijk om te blijven sturen op een verantwoord huurprijsniveau. Sinds enkele jaren voeren we een streefhuurbeleid waarbij we de huur bij mutatie (wisseling van huurder) naar een hoger prijsniveau optrekken. Nog steeds een niveau ruim onder het gemiddelde van Nederland en de regio. Dit is nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in een goede kwaliteit van de woningvoorraad en het vernieuwen van het woningbezit. Woonservice staat voor een grote transformatieopgave, waarbij als gevolg van de vergrijzing in het werkgebied meer voor senioren geschikte woningen nodig zijn. Het kabinetsbeleid, waarbij de huurprijs wordt gemaximeerd op 4,5% van de WOZ-waarde pakt desastreus uit in ons werkgebied. Het betekent dat met een dalende WOZ-waarde dit streefhuurbeleid voor de helft van ons woningbezit mogelijk niet kan worden doorgevoerd. Het is zelfs zo dat een deel van de toch al relatief lage huren moet worden verlaagd. Woonservice loopt hierdoor noodzakelijke toekomstige inkomsten mis. Tegelijkertijd worden met de verhuurdersheffing (oplopend tot € 3,5 miljoen in 2017, circa twee maandhuren per huurder per jaar) de lasten voor Woonservice enorm verzwaard.  Daarmee verliest Woonservice haar kleur. Juist in een krimpregio is het van groot belang voor de leefbaarheid en de vitaliteit (denk aan werkgelegenheid bij onze zakelijke partners) dat Woonservice haar investeringskracht behoud.

 

Vragen
We hopen dat dit bericht de ernst van de situatie bij Woonservice duidelijk maakt, maar tegelijkertijd willen we ook misverstanden en ongerustheid bij onze huurders wegnemen. Ook met een kleinere portemonnee zal Woonservice haar uiterste best blijven doen de kwaliteit van het woningbezit en de dienstverlening op peil te houden. Mocht u naar aanleiding van de berichtgeving vragen hebben, dan is Woonservice graag bereid deze te beantwoorden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.