Nieuws

defheaderoptiemodel

Sociaal huurakkoord gesloten

In het akkoord staat dat beide partijen de jaarlijkse huurstijging willen beperken en de huurprijs meer willen koppelen aan de kwaliteit van de woning. Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder zoals op dit moment het geval is. Omdat het gaat om een gezamenlijk voorstel van huurders en verhuurders, rekenen beide organisaties op politiek draagvlak al zal er nog een behoorlijke discussie plaatsvinden.

Plussen en minnen
Woonservice beoordeelt het akkoord met plussen en minnen. Voor Woonservice is een gematigde huurverhoging prima, dat hebben we de afgelopen jaren ook laten zien.  'Het is goed dat er aandacht is voor de betaalbaarheid van de huurder' zegt  Fera Oldenziel, manager Klant en Markt, 'ook zijn we blij met de lokale insteek omdat geen gebied in Nederland hetzelfde is”. “We zien daarnaast ook graag dat het scheefwonen kan worden aangepakt”. “En de regeldruk? Die neemt enorm toe”.

Woonservice vraagt zich af of het sociaal akkoord voor de gehele sector goed is. Voor grotere corporaties met een grote investeringsopgave is het wellicht financieel niet haalbaar. Daarvoor is het van groot belang dat de Verhuurdersheffing wordt afgeschaf.

Wilt u precies weten wat er in het akkoord staat, kijk dan op www.aedes.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.