Nieuws

defheaderoptiemodel

Partners tekenen samenwerkingsovereenkomst voor langer zelfstandig wonen

‘Samenwerken!’ dat is het motto van een aantal betrokken partijen in de gemeente Midden-Drenthe. Ze slaan de handen ineen, zodat inwoners met een ondersteuningsvraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De samenwerking werd dinsdag 28 april bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

 

Hiermee spelen de partijen in op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen langer zelfstandig willen wonen. De samenwerking komt ook tegemoet aan de opdracht vanuit de overheid om zorg dichterbij, meer integraal en efficiënter te organiseren.

 

Welwozo Midden-Drenthe

De betrokken partijen die samen het ‘samenwerkingsverband Welwozo Midden-Drenthe’ vormen zijn: Zorggroep Drenthe, GGZ Drenthe, Promens Care, Icare, Interzorg, Stichting Huisvesting Ouderen Westerbork, Bezinn, Welzijnswerk Midden-Drenthe, woningcorporaties Actium en Woonservice en de gemeente Midden-Drenthe.

 

Basisstructuur

Doel van de samenwerking is om te komen tot een basisstructuur met passende voorzieningen die ervoor zorgen dat bewoners langer thuis kunnen wonen. De samenwerking beslaat de drie kerngebieden in Midden-Drenthe. Dat zijn Beilen, Smilde en Westerbork met de bijbehorende buitengebieden.

 

Inwoners centraal

De inwoners van de gemeente staan voor alle partijen centraal: wat hebben zij nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen en actief te blijven samen met de mensen om hen heen? En hoe kunnen ze daar zo goed mogelijk bij ondersteund worden? De partijen van het ‘samenwerkingsverband Welwozo Midden-Drenthe’ gaan aan de slag met het uitwerken van deze centrale vragen. Daarnaast zal een coach van 'In voor zorg' de partners bijstaan in de samenwerking. ‘In voor zorg’ is een ondersteunings- en kennisuitwisselingsprogramma van het ministerie van VWS en Vilans, kennis en informatiecentrum voor de zorg. De invulling  van het voorzieningenniveau zal vooral op lokaal niveau geregeld worden.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.