Nieuws

defheaderoptiemodel

Pak problemen tussen buren in een vroeg stadium aan

Met de ondertekening van het convenant Buurtbemiddeling is Coevorden de 220ste gemeente die deze vorm van hulpverlening aanbiedt. Donderdagochtend werden de handtekeningen gezet.

De partners hierin zijn de gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en woningcorporaties Domesta en Woonservice. Bovendien werkt de politie hierin mee.

In januari start de werving van vrijwilligers, in februari en maart krijgen de buurtbemiddelaars een training en in april kunnen zij aan de slag. Paul Tijssen van Match-it verzorgt deze trainingen, net zoals dat het geval is in vele andere gemeenten.

Burenruzies

De coördinator is Margreet Teunissen van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. 'Burenruzies kunnen ontstaan door rommel, geluidsoverlast, overhangende takken, dieren, stank en pesterijen. Een buurtbemiddelaar kan helpen om met elkaar in gesprek te komen om zo een oplossing te bewerkstelligen. Vaak wordt de politie hiermee geconfronteerd, maar die kan niet meer dan het gezag laten gelden. Er is immers geen sprake van een strafbaar feit.' Natuurlijk moeten dan beide buren openstaan voor bemiddeling.' Deze bemiddeling kan gratis worden aangeboden.

Buurtbemiddelaars -die met z'n tweeën gesprekken voeren- dienen onafhankelijk te zijn en kunnen omgaan met verschillen. Zij moeten goed kunnen luisteren. De duo's helpen veelal buiten hun eigen woonomgeving, maar ook kan er juist voor worden gekozen wel in de eigen buurt in gesprek te gaan.

Vroegtijdig

Het is zaak om problemen tussen buren al in een vroegtijdig stadium te signaleren en aan te pakken. 'De sociale samenhang in wijken', aldus directeur Annelies Möhlmann van Maatschappelijk Welzijn Coevorden, 'is bij ons bekend. Bovendien spelen daarin opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, de woningcorporaties en politie hierin een rol. Ook kunnen inwoners van de gemeente kunnen zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling.' Als het probleem vroegtijdig wordt aangepakt, kan het zelfs zo zijn dat een telefoontje waarin tips worden gegeven of een gesprek al een duwtje in de goede richting geven.

Problemen rond familieruzies, alcohol- en drugsgebruik, justitiële zaken en pyschosociale situaties behoren niet tot de taken van buurtbemiddelaars. Daarvoor is professionele hulp vereist.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.