Nieuws

defheaderoptiemodel

Nieuw Lokaal Akkoord Emmen: Samen werken aan goed wonen

Op maandag 9 november hebben de corporaties Lefier, Domesta en Woonservice, hun huurderorganisaties en de gemeente Emmen een handtekening gezet onder het Nieuw Lokaal Akkoord. Met dit akkoord werken de corporaties, de huurderorganisaties en gemeente Emmen samen aan de kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen in de gemeente Emmen. De thema’s krimp, betaalbaarheid en duurzaamheid staan centraal in het akkoord.Corporaties, huurderorganisaties en de gemeente Emmen hebben afspraken gemaakt over de omvang van de sociale huursector, de gewenste kwaliteit van huurwoningen, over de betaalbaarheid en over het energiezuinig maken van woningen. Naast het goed isoleren van woningen, gaan de corporaties zich  inspannen om de opwekking van duurzame energie te vergroten. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonneboilers en zonnepanelen.

 

Tot voor kort waren er twee partijen betrokken bij het maken van afspraken over de sociale huursector: corporaties en gemeente. De Woningwet 2015, die op 1 juli in werking is getreden, heeft hierin verandering gebracht. Huurderorganisaties zijn nu ook partner bij het maken van prestatieafspraken.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.